Lidia Geringer de Oedenberg
  english version english version
 

 

Moje priorytety...

  1. Praca w Komisji Rozwoju Regionalnego, propagowanie polityki regionalnej opartej na wyrównywaniu różnic w poziomie rozwojowym regionów i dążenie do spójności ekonomiczno-społecznej w UE, promocja i monitoring wykorzystania funduszy strukturalnych we współpracy z władzami lokalnymi.

  2. Organizacja posiedzenia wyjazdowego Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego w regionie Dolnego Śląska w 2005 roku.

  3. Udział w delegacjach międzyparlamentarnych, szerzenie współpracy pomiędzy UE a Chorwacją oraz UE a krajami Azji Południowo-Wschodniej i SAARC (Stowarzyszeniem Południowej Azji na rzecz współpracy regionalnej).

  4. Stworzenie biur i punktów informacyjnych w regionie; rzetelne informowanie o możliwościach pracy i staży w Instytucjach Europejskich oraz o innych programach wymiany międzynarodowej i międzyregionalnej w ramach UE.

  5. Współpraca międzyregionalna w kontekście szeroko pojmowanej promocji regionu, wymiany edukacyjnej, kulturalnej oraz gospodarczej.

  6. Kooperacja z władzami lokalnymi na rzecz rozwoju w regionie oraz promocja czynnego udziału władz we wdrażaniu polityki regionalnej UE.

  7. Dążenie do efektywnego wykorzystania funduszy europejskich w regionie, zwłaszcza tych, przeznaczonych na walkę z bezrobociem.

  8. Inicjowanie współpracy polskich stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z organizacjami i instytucjami działającymi na obszarze UE.

źródło: informacja własna

 
webmaster: Jerzy Lamprecht strona startowa: www.lgeringer.pl ^