Lidia Geringer de Oedenberg

Poseł do Parlamentu Europejskiego

  english version english version
 

Informacje dla mediów...

Google

Oficjalny serwis prasowy Parlamentu Europejskiego
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/default_pl.htm


Dotacje Parlamentu Europejskiego na produkcję programów telewizyjnych i radiowych oraz inicjatywy internetowe

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego zamierza przyznać na 2010 rok dotacje (granty) w łącznej wysokości 5 milionów euro, aby wesprzeć produkcję programów telewizyjnych i radiowych oraz inicjatywy internetowe.


Projekty powinny być ukierunkowane na rzetelne i obiektywne informowanie o roli i działalności Parlamentu Europejskiego oraz na pobudzenie zainteresowania i zaangażowania obywateli w procesy podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Parlament Europejski zachęca do zgłaszania inicjatyw nawiązujących do Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, który będzie obchodzony w 2010 roku.

Zaproszenie do składania wniosków z bardziej szczegółowym opisem rodzaju projektów, które mają szanse na dotację, i kryteriów przyznawania dotacji zostało opublikowane na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego 28 maja 2009 roku. O dotacje mogą ubiegać się autorzy projektów telewizyjnych, radiowych lub internetowych realizowanych w okresie między 1 stycznia 2010 roku i 30 kwietnia 2011 roku.

Termin składania wniosków upływa 1 września 2009 o godzinie 12.00 (południe).

Harmonogram

Czerwiec 2009: Zaproszenie do składania wniosków (do 1 września 2009, do godziny 12.00).
Koniec listopada 2009: W oparciu o opublikowane kryteria Komitet Oceniający wybierze zgłoszenia, którym przyznane zostaną dotacje.
Grudzień 2009: Autorzy odrzuconych ofert zostaną powiadomieni o powodach odrzucenia wniosku, a autorzy wniosków, którym przyznano dotacje zostaną zaproszeni do podpisania umowy.

Wstępne informacje podane są w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie Parlamentu Europejskiego: www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?language=PL&id=64

Ogólne informacje o dotacjach PE można znaleźć na stronie: www.europarl.europa.eu/tenders/grants.htm


12.05.2009 - Wrocław. Poseł Lidia Geringer de Oedenberg zorganizowała w swoim wrocławskim biurze poselskim konferencję prasową pt. Wolność w Internecie, czyli przyszłość pakietu telekomunikacyjnego - więcej >>


Lidia Geringer de Oedenberg uruchomiła nowy portal społecznościowy: www.dla-ludzi.pl - więcej >>


Artykuł z miesięcznika "The Parliament" (luty 2009) - pobierz plik >>


08.12.2008 - Wrocław. Lidia Geringer de Oedenberg zorganizowała w swoim wrocławskim Biurze Poselskim konferencję prasową na temat: "Jak nie stracić na Unii Europejskiej?", na której przedstawiła m.in.: nowe drogi Unii Europejskiej, zmiany jej najważniejszych polityk, słabą absorpcję funduszy strukturalnych w Polsce oraz zaprezentowała najnowszy, 8 już, numer Informatora "Nasz Głos w Europie". Jest to przewodnik krok po kroku po tym, jak skorzystać z szansy, jaką nam daje Unia Europejska: nasze nowe prawa w Unii, jak założyć firmę za unijne pieniądze, unijne programy edukacyjne, staże i praca w instytucjach unijnych czy fundusze unijne dla organizacji pozarządowych. W Informatorze znajduje się również album zdjęć ze wszystkich organizowanych przez panią poseł wizyt parlamentarnych, na które zaprosiła łącznie aż 1500 osób i jednocześnie ciekawy przewodnik po dwóch stolicach Unii Europejskiej - Brukseli i Strasburgu. Jest też informacja o konkursie organizowanym przez posłankę, w którym nagrodą jest sponsorowany przez nią wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli w marcu 2009 r. - więcej informacji na www.lgeringer.pl
Podczas konferencji Lidia Geringer de Oedenberg poruszyła również temat wysłanego przez nią do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, pana Marka Łapińskiego oficjalnego listu w sprawie licznych głosów, jakie napływały do niej o nieprawidłowościach związanych z naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD). Wg posłanki (Lidia Geringer de Oedenberg jest również Wiceprzewodniczącą Komisji Prawnej w Parlamencie Europejskim) została złamana zasada równego dostępu do pomocy unijnej w ramach RPO WD, przyjmując zasadę "kto pierwszy ten lepszy" uniemożliwiającą wielu chętnym zaprezentowania swojego projektu. "Urzędnicy nie zdają sobie sprawy, że ich opieszałość lub nieznajomość prawa prowadzi do olbrzymich strat gospodarczych" - powiedziała Lidia Geringer de Oedenberg. "Prawie w ogóle nie wykorzystujemy jeszcze środków unijnych przyznanych nam na lata 2007-2013, choć ciągle udajemy, że żyjemy w raju" - dodała. Pani poseł gorąco namawiała do dochodzenia swoich praw, a urzędników do pomocy petentom, a nie zniechęcania ich do pisania wniosków. "Pieniądze, które są w zasięgu ręki, mogą przepaść. Korzystajmy więc z dobrodziejstw, jakie nam daje Unia" - zakończyła konferencję Lidia Geringer de Oedenberg.


"Równe prawa - równa reprezentacja" czyli więcej kobiet w Unii! - więcej >>Lidia Geringer de Oedenberg została uhonorowana Złotą Oznaką Honorową Polskiego Związku Głuchych - więcej >>


Lidia Geringer de Oedenberg została jedną z trzech i jako jedyna z Polski (!) nominowana do nagrody dla najlepszego Eurodeputowanego Roku 2008 (Mep Awards 2008) w kategorii: Campaigner of The Year - więcej >>


Pan
Waldemar Paś
Redaktor Naczelny "Metra"

Szanowny Panie Redaktorze,

w wywiadzie, jakiego udzielałam panu Michałowi Stangertowi, autorowi artykułu: "Maryja, Królowa Unii" powiedziałam, że Europa ma 6 patronów, którzy są świętymi: Św. Benedykt z Nursjii, Św. Cyryl i Św. Metody, Św. Brygida Szwedzka, Św. Katarzyna ze Sieny i Św. Edyta Stein i nie widzę przeciwskazań, by nasz kontynet miał 7 patrona - Matkę Boską. Nie prognozowałam jednak, jakie będą rozstrzygnięcia tej inicjatywy w Parlamencie Europejskim. Nie zajęłam też stanowiska ani za ani przeciw inicjatywie - na to jest za wcześnie. Powiedziałam jedynie, że jeśli prymas Polski kard. Józef Glemp wystąpi oficjalnie do Parlamentu Europejskiego z takim wnioskiem, wówczas Parlament ten wniosek rozpatrzy w stosownym trybie i potraktuje go poważnie z uwagi na to, że Europa posiada już 6 patronów.

Moja wypowiedź została skrócona, a zamieszczony w "Metrze" jej fragment wyrwany z kontekstu i zmieniający charakter oraz intencje mojej wypowiedzi. Efektem są komentarze czytelników w dzisiejszym "Metrze".

Z wyrazami szacunku,

Lidia Geringer de Oedenberg
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Biuro Poselskie
"Pasaż pod Błękitnym Słońcem"
50-106 Wrocław, Rynek 7
tel./fax 071/ 323 08 21
e-mail:
lidiageringer@neostrada.pl
www.lgeringer.pl7 maja 2008 r. w Sejmie RP odbyła się konferencja prasowa dotycząca wprowadzenia napisów do wszystkich programów polskiej telewizji publicznej. Konferencję zorganizowała Lidia Geringer de Oedenberg wraz z Klubem Poselskim Lewicy w ramach wspólnego projektu przyspieszenia wdrożenia inicjatywy dotyczącej wprowadzenia napisów do telewizji na gruncie polskim i jest kontynuacją przyjętego przez Parlament Europejski Oświadczenia Pisemnego nr 99/2007 złożonego przez Lidię Geringer de Oedenberg. Aż 83 mln Europejczyków nie słyszy lub niedosłyszy! Inicjatywa "Włącz napisy w telewizji" ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej równy dostęp do odbioru telewizji publicznych, które w swoją misję mają wpisane zapewnienie wszystkim odbiorcom jednakowy dostęp do informacji, edukacji, kultury i rozrywki. Dodatkowo może wspomóc naukę języków obcych. 12 marca 2008 r. Oświadczenie pisemne nr 99/2007, autorstwa Lidii Geringer de Oedenberg, uzyskało poparcie 427 posłów w Parlamencie Europejskim; 9 kwietnia br. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oficjalnie ogłosił jego przyjęcie. W związku z powyższym Lidia Geringer de Oedenberg podjęła dalsze działania związane z przyspieszeniem inicjatywy - w Polskim Sejmie. W konferencji, poza inicjatorką, udział wzięli: Wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński, poseł na Sejm RP Janusz Krasoń oraz Przewodniczący Polskiego Związku Głuchych Andrzej Kopeć.Głosy prasy światowej w sprawie przyjętego przez Parlament Europejski Oświadczenia Pisemnego 99/2007 autorstwa Lidii Geringer de Oedenberg dotyczącego wprowadzenia napisów (subtitles) do wszystkich programów telewizji publicznych w Unii Europejskiej
zobacz więcej >>20 marca 2008 r. odbyła się konferencja prasowa: "Włącz napisy w telewizji". Dotyczyła Oświadczenia nr 99/2007 popartego przez Parlament Europejski w sprawie wprowadzenia napisów do wszystkich programów telewizji publicznych w całej Unii Europejskiej. 12 marca br. Oświadczenie uzyskało poparcie 427 europosłów.

- To nie problem mniejszości. Aż 83 mln Europejczyków ma problem ze słuchem. To jak duże państwo - mówiła na konferencji Lidia Geringer de Oedenberg, autorka złożonego 12.11.2007 r. Oświadczenia Pisemnego nr 99/2007.

Uzyskane bardzo wysokie poparcie było możliwe także dzięki wielkiemu zaangażowaniu europejskich stowarzyszeń zrzeszających osoby głuche i niedosłyszące. Jednym z nich jest Związek Głuchych, którego prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego - Krzysztof Kowal był współorganizatorem konferencji, na której poruszył problem odbioru telewizji przez osoby niesłyszące i niedosłyszące. O tym problemie mówili również obecni na konferencji przedstawiciele Związku Głuchych i Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wprowadzenie napisów do wszystkich programów telewizji publicznych w Unii Europejskiej nie tylko zapewni osobom niesłyszącym i niedosłyszącym dostęp do informacji, edukacji, kultury i rozrywki, jaki powinna zapewnić telewizja publiczna w ramach swojej misji, ale wspomoże dodatkowo naukę języków obcych. O potrzebie inicjatywy w procesie edukacyjnym mówiły nauczycielki języków obcych z Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu, uczestniczki konferencji.

W kwietniu Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oficjalnie ogłosi, że Oświadczenie w sprawie wprowadzenia napisów do wszystkich programów telewizji publicznych uzyskało potrzebne poparcie posłów i przekaże je Komisji Europejskiej z postulatem przedstawienia projektu legislacji zobowiązującego telewizje publiczne w UE do zrealizowania inicjatywy oraz przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy wszystkim rządom Państw Członkowskich, Komisji i Radzie.

Niewiele oświadczeń pisemnych jest w stanie przekroczyć próg 393 podpisów i w efekcie upada po upływie regulaminowego terminu 3 miesięcy. Od roku 2000 Parlament Europejski przyjął zaledwie 30 Oświadczeń Pisemnych. W szóstej kadencji Parlamentu Europejskiego do dnia dzisiejszego wygasło 282 Oświadczeń Pisemnych.
"Gazeta Wyborcza - Wrocław" 8-9 marca 2008 r. str. 2:

Sprostowanie do felietonu Jacka Harłukowicza pod tytułem "Breslau i wszystko jasne" zamieszczonego w dniu 19 lutego 2008 r. w Gazecie Wyborczej - Wrocław.


Nigdy w żadnej formie - a w szczególności w wywiadzie opublikowanym przez Polskę-Gazetę Wrocławską w dniu 18 lutego 2008 r. - nie proponowałam ani nie sugerowałam zmiany nazwy Wrocławia na jakąkolwiek inną. Przypisane mi w felietonie sformułowanie "Mówmy Breslau" nie pochodzi ode mnie, lecz zostało użyte przez Polskę-Gazetę Wrocławską jako odsyłacz do właściwego wywiadu. W wywiadzie tym na postawione mi wprost pytanie: "Czy postuluje Pani, by wrócić do Breslau" odpowiedziałam: "Używać kilku nazw, tak jak to robią inne europejskie miasta. Przede wszystkim stworzyć nazwę angielską".

Z wyrazami szacunku dla Czytelników "Gazety Wyborczej - Wrocław"       

Lidia Geringer de Oedenberg
       List do Czytelników "Gazety Wyborczej" - NIE DAJ SIĘ ZMANIPULOWAĆ! PRZECZYTAJ PEŁNĄ WERSJĘ ARTYKUŁU! >>

Witam!

Przykro mi, że padli Państwo ofiarą manipulacji, za którą całkowitą odpowiedzialność ponosi redakcja Gazety Wyborczej. Gazeta ta wyjątkowo nierzetelnie streściła i skomentowała wywiad, jakiego udzieliłam "Gazecie Wrocławskiej - Polska", dodając od siebie słowa jakich w ogólne nie powiedziałam! Dociekliwych zachęcam do przeczytania pełnej wersji wywiadu umieszczonej poniżej na mojej stronie internetowej. W wywiadzie tym w żadnym razie nie proponowałam zmiany nazwy miasta ani tym bardziej powrotu do przedwojennego nazewnictwa ulic. Stwierdziłam jedynie, że należy znaleźć dla naszego Wrocławia nazwę angielską ułatwiającą jego promocję za granicą. Zaproponowałam również, aby reklamując nasze miasto narodom Europy wykorzystywać nazwy, jakimi określają Wrocław w swoich językach Francuzi, Włosi, Hiszpanie czy Niemcy. O tym, że jest to praktyka normalna na całym świecie, można się przekonać, wchodząc do pierwszego z brzegu biura podróży. Francuzi zapraszają nas do Paryża, a nie do Paris. Brytyjczycy zachęcają nas do zwiedzania Londynu i Edynburga a nie London i Dun Éideann, Niemcy polecają nam festiwal piwny w Monachium a nie w München. Uważam, że my, Polacy, członkowie wielkiej europejskiej rodziny, nie mamy powodu, by zachowywać się inaczej, niż pozostali jej członkowie. Tej zasadzie podporządkowuję moją działalność w Parlamencie Europejskim. Zawsze staram się promować Wrocław jako polskie miasto dziedziczące spuściznę kulturową wielu narodów Europy.
Zamieszanie wokół udzielonego przeze mnie wywiadu bardzo mnie zmartwiło. Dziwię się, że wielu poważnych polityków dało się wplątać w absurdalną dyskusję bez próby wyjaśnienia jak wygląda prawda. Trudno. Dziwi mnie także histeryczna reakcja Gazety Wyborczej, pragnącej uchodzić za proeuropejski organ ludzi otwartych i światłych. Fakt, że Wrocław powinien należeć do elitarnego klubu miast posiadających nazwy w różnych językach świata powinien być dla nas powodem do dumy, a nie do frustracji.

Z wyrazami szacunku dla Czytelników "Gazety Wyborczej"       

Lidia Geringer de Oedenberg
       


18 luty 2008 r. "Polska Gazeta Wrocławska" - autoryzowana rozmowa z Markiem Twarogiem i Arkadiuszem Franasem: "Francuzi mówią: Wroklau, a Anglicy: Łok-łoł", s. 22-23 (Zbliżenia) - więcej >>


 
Kwartalnik
Kwartalnik - Nasz Głos w Europie

Serwis prasowy PE
Serwis prasowy PE

 
webmaster: Pozycjonowanie strona startowa: www.lgeringer.pl ^