Lidia Geringer de Oedenberg

Poseł do Parlamentu Europejskiego

  english version english version
 

 

Parlament Europejski...

W proces decyzyjny w Unii Europejskiej, a w szczególności w przypadku procedury współdecydowania, zaangażowana jest podstawowa instytucja - Parlament Europejski, który reprezentuje obywateli UE i jest bezpośrednio przez nich wybierany.
Deputowani w Parlamencie Europejskim (MEPs) zasiadają nie w blokach narodowych, ale według ogólnoeuropejskich frakcji politycznych, które skupiają wszystkie główne partie polityczne działające w państwach członkowskich UE.
Wybory parlamentarne odbywają się co pięć lat, a do głosowania uprawniony jest każdy obywatel UE zarejestrowany jako wyborca. Zatem Parlament wyraża demokratyczną wolę 450 milionów obywateli UE, a także reprezentuje ich interesy podczas dyskusji z innymi instytucjami UE.
Parlament Europejski pracuje we Francji, Belgii i Luksemburgu. Miesięczne sesje plenarne, w których uczestniczą wszyscy eurodeputowani, odbywają się w Strasburgu (Francja) - siedzibie Parlamentu. Posiedzenia komisji parlamentarnych oraz wszelkie dodatkowe sesje plenarne odbywają się w Brukseli (Belgia), natomiast w Luksemburgu znajdują się biura administracyjne Parlamentu ("Sekretariat Generalny").

Parlament pełni trzy ważne funkcje:

  1. Dzieli z Radą władzę legislacyjną. Sam fakt, że jest on organem wybieranym w wyborach bezpośrednich pomaga zagwarantować legitymację demokratyczną prawa europejskiego.
  2. Sprawuje demokratyczny nadzór nad wszystkimi instytucjami UE, a zwłaszcza nad Komisją. Jest uprawniony do zatwierdzania lub odrzucania kandydatur Komisarzy, a także ma prawo zgłaszania wotum nieufności wobec całej Komisji.
  3. Dzieli z Radą kompetencje w zakresie uchwalania budżetu UE i może w związku tym wpływać na wydatki dokonywane przez UE. Na końcu procedury przyjmuje lub odrzuca cały projekt budżetu.
Organy władzy Parlamentu:
  • Prezydium
  • Kwestorzy
  • Konferencja Przewodniczących
  • Konferencja Przewodniczących otwarta dla wszystkich deputowanych
  • Konferencja Przewodniczących Komisji
  • Konferencja Przewodniczących Delegacji


Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53, 19 piętro
00-113 Warszawa
tel.: +48 22 520 66 55 ; fax: +48 22 520 66 59
e-mail: epwarszawa@europarl.eu.int

źródło: oficjalna strona UE

 
webmaster: Jerzy Lamprecht strona startowa: www.lgeringer.pl ^