Lidia Geringer de Oedenberg

Poseł do Parlamentu Europejskiego

  english version english version
 

 

Unia na fotografiach...

Siedziba Parlamentu Europejskiego w Strasburgu
www.europarl.eu.int
PE - Strasburg
Siedziba Parlamentu Europejskiego w Brukseli
www.europarl.eu.int
PE - Bruksela
Siedziba Parlamentu Europejskiego w Luksemburgu
www.europarl.eu.int
PE - Luksemburg
Europejskie Centrum Młodzieży w Strasburgu
www.eyp.org
Europejskie Centrum Młodzieży
Europejski Bank Centralny we Frankfurcie
www.ecb.int
Europejski Bank Centralny
Europejski Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu
www.eca.eu.int
Europejski Trybunał Obrachunkowy
Rada Unii Europejskiej
www.consilium.eu.int
Rada Unii Europejskiej
 
webmaster: Jerzy Lamprecht strona startowa: www.lgeringer.pl ^