Lidia Geringer de Oedenberg

Poseł do Parlamentu Europejskiego

  ostatnia aktualizacja: 10 czerwca 2009 english version english version
 

 

Moje działania...

Podsumowanie działań posłanki Lidii Geringer de Oedenberg
w Parlamencie Europejskim 2004-2009 r.

I. Pracuje w następujących komisjach i delegacjach:

 • Komisja Prawna - Wiceprzewodnicząca
 • Komisja Petycji
 • Komisja Rozwoju Regionalnego
 • Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • Komisja Budżetowa (2004-2006)
 • Komisja Tymczasowa d/s wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013 (2004-2005)

 • Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej
 • Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja
 • Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

II. Najważniejsze prace, w których uczestniczyła:

 • Współudział w tworzeniu projektu i zakończonych sukcesem negocjacjach dotyczących perspektywy finansowej na lata 2007-2013
 • Sprawozdanie dla komisji Rozwoju Regionalnego w sprawie roli i skuteczności polityki spójności w zmniejszaniu dysproporcji rozwojowych w najbiedniejszych regionach Unii Europejskiej (2007 r.).
 • Sprawozdanie dla Komisji Prawnej w sprawie kontroli stosowania prawa wspólnotowego - 24. Roczne Sprawozdanie Komisji (2008 r.).
 • Opinia dla Komisji Prawnej w sprawie utworzenia EIT, zmieniająca jego podstawę prawną i umożliwiająca przekształcenie projektu pilotażowego w agencję zdecentralizowaną i w konsekwencji umożliwienie stałego finansowania Instytutu (2007 r.).
 • Przeprowadzenie skutecznej kampanii na rzecz uzyskania podpisów ponad połowy posłów do Parlamentu Europejskiego pod Oświadczeniem Pisemnym w sprawie wprowadzenia napisów (subtitles) do wszystkich programów telewizji publicznych w UE. Podpisy 427 posłów pod inicjatywą umożliwiły zwrócenie się do Komisji Europejskiej o przedstawienie legislacji w tej sprawie (2007-2008).
 • Zaproszenie i współorganizowanie pierwszej w Polsce oficjalnej Delegacji członków Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego na Dolny Śląsk (4-6 maja 2005 r.).
 • Zainicjowanie wspólnej konferencji z udziałem członków Grupy Socjalistycznej Komitetu Regionów oraz Komisji Rozwoju Regionalnego, w Warszawie pt. "Promowanie innowacji poprzez Europejską Politykę Regionalną" (19 października 2007 r.).
 • Współorganizacja Europejskiej Akademii Samorządowej (EAS) z finałem w postaci wizyty studyjnej, egzaminów i rozdania dyplomów w Brukseli (26-28 maja 2008 r.).
 • Nominacja do prestiżowej nagrody miesięcznika Parliament Magazine dla najlepszego Eurodeputowanego Roku 2008 w kategorii: Campaigner of the Year.
 • Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Głuchych (Wrocław 04.10.2008 r.).

III. Działalność parlamentarna (stan na 24.03.2009, wiele dokumentów jest jeszcze w toku):

 • Sprawozdawczyni: 21 raportów (głównie legislacyjnych);
 • Opiniodawczyni: 13 opinii;
 • Sprawozdawczyni pomocnicza (shadow): 9 sprawozdań i 20 opinii;
 • Autorka: 31 interpelacji;
 • Inicjatorka: Pisemnej Deklaracji w sprawie wprowadzenia napisów (subtitles) do wszystkich programów telewizji publicznych w UE - zaakceptowanej przez Parlament Europejski 427 podpisami;
 • W imieniu grupy politycznej zabierała głos na posiedzeniu plenarnym: 156 razy.

IV. Działania posłanki w okręgu wyborczym Dolny Śląsk i Opolszczyzna w latach 2004-2009 r. (wraz z planem do końca kadencji):

 1. Założenie 24 biur poselskich na terenie okręgu wyborczego - wykaz biur znajduje się na stronie internetowej: www.lgeringer.pl. Biura, w których obecnie pracuje ponad 40 asystentów powstały w odpowiedzi na potrzeby wyborców. Pracownicy biur informują o działalności Parlamentu Europejskiego, Unii Europejskiej, posłanki, udzielają porad w różnym zakresie, organizują konkursy i spotkania z posłanką.
 2. Publikacje: 8 edycji Informatora Posła Nasz Głos w Europie o łącznym nakładzie około 150 tys. egzemplarzy, kolportowanych poprzez najpopularniejszych dystrybutorów prasy w prenumeracie oraz dostarczanie Informatora do wszystkich szkół gimnazjalnych, licealnych i wyższych na terenie działalności posła. "Nasz Głos w Europie" informuje o pracy posła, funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego, Unii Europejskiej, o funduszach unijnych (poradnik krok po kroku jak ubiegać się o środki unijne), stażach w Parlamencie Europejskim, programach edukacyjnych dla młodzieży, prawach obywatelskich w Unii, znajdują się wywiady np. z Przewodniczącymi Parlamentu Europejskiego oraz konkursy organizowane przez Posła.
 3. Zwiększenie dostępności do bezpośredniej obserwacji pracy posła w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Strasburgu poprzez organizowanie studyjnych wizyt parlamentarnych z udziałem łącznie 1550 uczestników. Uczestnicy przyglądają się obradom parlamentarnym, zwiedzają siedziby Parlamentu Europejskiego, a także innych instytucji unijnych jak Europejski Trybunał Praw Człowieka, Komitet Regionów, Komisja Europejska. Mają okazję wysłuchać prelekcji urzędników unijnych, a także wymienić poglądy z Posłem.
 4. Opracowywanie materiałów informacyjnych dla uczestników wizyt parlamentarnych w zakresie różnych instytucji unijnych, jak: Europejski Trybunał Praw Człowieka, Komitet Regionów.
 5. Organizowanie konkursów o szerokim zasięgu (z promocją w TV, radiu, prasie, Internecie) o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i jego posłów, w których nagrodą główną jest zaproszenie na wizytę studyjną do Parlamentu Europejskiego, a nagrodami rzeczowymi kursy multimedialne i gadżety unijne.
 6. Patronat nad konkursami organizowanymi przez szkoły, stowarzyszenia, organizacje itp.
 7. Organizacja w domach kultury, bibliotekach, szkołach i innych placówkach w regionie wystaw prac nadesłanych na plastyczne konkursy organizowane przez Posła. Podczas wernisaży wystaw organizowane są wykłady i prelekcje na temat zagadnień związanych z Unią Europejską. Ogromnym sukcesem cieszy się wystawa "Portret Rodziny Europejskiej", która była prezentowana już w 16 miastach Dolnego Śląska i Opolszczyzny.
 8. Organizacja cyklu seminariów, spotkań, wykładów posła oraz zaproszonych wybitnych polityków europejskich na wyższych uczelniach Dolnego Śląska i Opolszczyzny.
 9. Spotkania z mieszkańcami regionu, uczniami i nauczycielami (w szkołach lub biurach poselskich Posła).
 10. Organizowanie przez biura poselskie Lidii Geringer de Oedenberg szkoleń dla organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków unijnych i budżetowych na rzecz ich działań statutowych. Dotychczas odbyło się 14 szkoleń w:
  Gryfowie Śląskim (25.01.2008, 05.04.2008)
  Wrocławiu (23.02.2008)
  Jeleniej Górze (04.04.2008)
  Zgorzelcu (10.05.2008)
  Wałbrzychu (25.10.2008)
  Bielawie (15.11.2008)
  Opolu (29.11.2008)
  Kłodzku (17.01.2009)
  Oleśnicy (31.01.2009)
  Lubaniu (14.02.2009)
  Oławie (21.02.2009)
  Kędzierzynie-Koźlu (28.02.2009)
  Legnicy (7.03.2009)
  Głogowie (21.03.2009).
  Przeszkolono prawie 500 organizacji pozarządowych. Następne 15-te szkolenie odbędzie się w kwietniu br. w Bolesławcu.
 11. Organizowanie szkoleń i wykładów dla młodzieży na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego w biurach poselskich, w szkołach i na uczelniach.
 12. Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych, informacji o pozyskiwaniu funduszy unijnych i innych, nie tylko związanych z pracą posła w 24 biurach poselskich.
 13. Udostępnianie materiałów unijnych w biurach poselskich na potrzeby zainteresowanych, wysyłanie materiałów do szkół i bibliotek.
 14. Organizacja staży dla kilkudziesięciu studentów różnych uczelni w Parlamencie Europejskim oraz w krajowych biurach poselskich (roczne, półroczne, miesięczne).
 15. Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, wspieranie inicjatyw obywatelskich. (Między innymi akcje pozyskiwania sponsorów dla najbiedniejszych stowarzyszeń i organizacji oraz pomoc w pozyskaniu środków finansowych, komputerów, mebli biurowych itp.).
 16. Publikacje posła w różnych mediach polskich i zagranicznych informujące o m.in. pracy posła w Parlamencie Europejskim (około 100 autorskich artykułów w prasie krajowej i zagranicznej).
 17. Uruchomienie 18 marca 2009 r. portalu: www.dla-ludzi.pl, którego inicjatorką i patronką jest posłanka Lidia Geringer de Oedenberg. Portal został stworzony z myślą o wspieraniu budowy aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Na portalu można znaleźć m.in. bezpłatne porady specjalistów: prawnika, księgowego czy doradcy podatkowego. Jest też dział: "oddam w dobre ręce", gdzie można podarować komuś np. niepotrzebny, ale ciągle sprawny sprzęt. Portal dla-ludzi.pl tworzą wolontariusze, entuzjaści, pasjonaci, którzy lubią pomagać innym.

Raporty i opinie w latach 2004/2005 - więcej >>
Raporty i opinie w 2006 r. - więcej >>
Raporty i opinie w 2007 r. - więcej >>
Raport z własnej inicjatywy PE 2007 - więcej >>
Raporty i opinie w 2008 r. - więcej >>
Raporty i opinie w 2009 r. - więcej >>

Kalendarium działań 2004 - więcej >>
Kalendarium działań 2005 - więcej >>
Kalendarium działań 2006 - więcej >>
Kalendarium działań 2007 - więcej >>
Kalendarium działań 2008 - więcej >>


Kalendarium działań - 2009
(oprócz bieżących prac w Komisjach i Delegacjach Parlamentu Europejskiego)

| wizyty parlamentarne | wystąpienia w PE | dla mediów | inicjatywy | spotkania | wykłady |

08.06.2009
Wrocław. Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg zaprosiła do swego biura poselskiego we Wrocławiu wszystkich, którzy pomagali podczas kampanii wyborczej. Wśród gości znaleźli się mieszkańcy całego okręgu wyborczego obejmującego Dolny Śląsk i Opolszczyznę - więcej >>

07.06.2009
Wrocław. W Klubie "Lemoniada" Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg wzięła udział w wieczorze wyborczym organizowanym przez SLD - więcej >>

05.06.2009
Bierutów. W ostatnim dniu przed ciszą wyborczą Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg przyjęła zaproszenie Pana Burmistrza Bierutowa Bogusława Kobiałki na koncert Eleni - więcej >>

05.06.2009
Wrocław. Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg była gościem honorowym Salonu Europejskiego organizowanego przez Demokratyczną Unię Kobiet - więcej >>

05.06.2009
Wrocław. Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Obrońca" zaprosił Panią Poseł Lidię Geringer de Oedenberg na spotkanie z swoimi członkami - więcej >>

04.06.2009
Namysłów. Namysłowski SLD zaprosił na spotkanie z mieszkańcami miasta i powiatu trójkę kandydatów do Parlamentu Europejskiego reprezentujących listę SLD-UP: Panią Lidię Geringer de Oedenberg (Posła do Parlamentu Europejskiego) - nr 1 na liście, Panią Apolonię Klepacz - nr 2 na liście i Pana Andrzeja Mazura - nr 4 na liście - więcej >>

04.06.2009
4 czerwca br. w siedzibie Rady Dolnośląskiej SLD miała miejsce konferencja prasowa podsumowująca kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego z udziałem liderki - Eurodeputowanej Lidii Geringer de Oedenberg, Wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Szmajdzińskiego, Przewodniczącego RD SLD, Posła Janusza Krasonia, Przewodniczącego Sztabu Wojewódzkiego SLD Radosława Mołonia - więcej >>

03.06.2009
Wołów. W Wołowskim Ośrodku Kultury Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg spotkała się z mieszkańcami miasta i sympatykami SLD - więcej >>

03.06.2009
Wołów. Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg odwiedziła uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Społecznych - więcej >>

03.06.2009
Pęgów koło Obornik Śląskich. Pan Andrzej Łakomski zorganizował spotkanie Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg z młodzieżą Gimnazjum Publicznego w Pęgowie - więcej >>

02.06.2009
Milicz. W Ośrodku Kultury Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg spotkała się z mieszkańcami miasta oraz działaczami lokalnego SLD przedstawiając swoją pracę w Parlamencie Europejskim podczas mijającej kadencji - więcej >>

02.06.2009
Bukowice koło Milicza. Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg przyjęła zaproszenie Zespołu Szkół z Bukowic na uroczystości związane z nadaniem Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum imienia Piastów Śląskich oraz wręczenia sztandaru - więcej >>

01.06.2009
Kłodzko. W Kłodzkim Ośrodku Kultury zorganizowano "Wieczór Europejski w Kłodzku" z udziałem kandydatów Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD-UP do Parlamentu Europejskiego - Poseł Lidii Geringer de Oedenberg i Daniela Ochmana - więcej >>

01.06.2009
Nowa Ruda - Słupiec. Na zaproszenie członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg odwiedziła Nową Rudę - więcej >>

01.06.2009
Lądek-Zdrój. Lądecki Związek Emerytów zaprosił Panią Poseł Lidię Geringer de Oedenberg na spotkanie z lokalnymi działaczami poświęcone pracy posła w Parlamencie Europejskim oraz zbliżającym się Eurowyborom - więcej >>

01.06.2009
Bożków. W Sali konferencyjnej Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie odbyła się debata "Młodzi głosują" połączona z prawyborami a przygotowana przez Samorząd Uczniowski oraz działający na terenie szkoły Klub Europejski - więcej >>

31.05.2009
Bierutów. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Bierutowie oraz Urząd Miasta Bierutów zaprosiły Panią Poseł Lidię Geringer de Oedenberg na Białą Niedzielę - więcej >>

31.05.2009
Bielawa. Podczas XXXII Dni Bielawy Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg uczestniczyła w Zawodach Spławikowych z okazji Dnia Dziecka - więcej >>

30.05.2009
Chróścina k/Góry. Z okazji 64 rocznicy Przybycia Pierwszych Osadników na Ziemię Górowską władze powiatu i gminy oraz sołectwa zorganizowały uroczystości "Dnia Osadnika" - więcej >>

30.05.2009
Bolków. Urząd Miasta w Bolkowie oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych - Zarząd Miejsko-Gminny w Bolkowie zaprosił Panią Poseł Lidię Geringer de Oedenberg na Uroczystość Święta Strażaka oraz Międzynarodowy Turniej Pożarniczy - więcej >>

29.05.2009
Wrocław. 10-lecie Sojuszu Lewicy Demokratycznej było tematem spotkania działaczy dolnośląskiego SLD zorganizowanego przez Posła na Sejm RP Janusza Krasonia - więcej >>

29.05.2009
Wrocław. W Klubie Oficerskim Pani Poseł spotkała się z członkami Oddziału Dolnośląskiego Związku Żołnierzy LWP - więcej >>

29.05.2009
Oleśnica. Pani Poseł uczestniczyła w barwnej Paradzie Schumanna, która przeszła ulicami Oleśnicy - więcej >>

28.05.2009
Borówki k. Gromadki. Wójt Gromadki Pan Dariusz Pawliszczy zorganizował plenerowe spotkanie z Panią Poseł na przystani w Borówkach - więcej >>

28.05.2009
Piotrowice k. Chojnowa. Pani Poseł przyjęła zaproszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy spotykając się z beneficjentami ostatecznymi - osobami niepełnosprawnymi - realizowanego przez PCPR projektu "Wsparcie dla aktywnej integracji grup ryzyka w powiecie legnickim" - więcej >>

27.05.2009
Wrocław. W Gimnazjum nr 90 Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg spotkała się z mieszkańcami osiedla Gaj podsumowując swoją kadencję w Parlamencie Europejskim - więcej >>

27.05.2009
Bielawa. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy Leszka Stróżyka Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg była gościem honorowym XLII Sesji Rady Miejskiej poświęconej polskiej obecności w Unii Europejskiej - więcej >>

26.05.2009
Otmuchów. Już po raz drugi Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg przyjechała do Otmuchowa, aby spotkać się z jego mieszkańcami oraz porozmawiać o działalności Parlamentu Europejskiego oraz roli jaką odgrywają europosłowie w kształtowaniu życia każdego obywatela naszego kraju i regionu - więcej >>

26.05.2009
Wrocław. Pani Poseł uczestniczyła w spotkaniu z młodzieżą Gimnazjum nr 27, która reprezentowała Wrocław podczas Europejskiego Szczytu Dzieci w Karlsruhe - więcej >>

25.05.2009
Wrocław. W najbardziej oryginalnej debacie tegorocznej kampanii wyborczej spotkali się: Lidia Geringer de Oedenberg (SLD-UP), Józef Pinior (CentroLewica) oraz Ryszard Legutko (PiS) - więcej >>

25.05.2009
Stare Bogaczowice. W Zespole Szkół odbyło się uroczyste spotkanie Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg z młodzieżą - więcej >>

24.05.2009
Sobótka. Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg uczestniczyła w Festiwalu Żołnierskim "Operacja Zachód Sobótka", podczas którego swoje pieczołowicie zrekonstruowane pojazdy oraz wyposażenie zaprezentowali miłośnicy zabytkowych militariów - więcej >>

23.05.2009
Nowa Ruda. Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg uczestniczyła w spotkaniu na zaproszenie Edwarda Śledzia Przewodniczącego RM SLD w Nowej Rudzie oraz działacza Związku Zawodowego Górników - więcej >>

23.05.2009
Wrocław. W sali Dworu Polskiego odbyła się nietypowa debata pomiędzy Lidią Geringer de Oedenberg a Jackiem Protasiewczem - Eurodeputowanymi reprezentującymi Dolny Śląsk i Opolszczyznę z ramienia największych ugrupowań w Parlamencie Europejskim - więcej >>

22.05.2009
Nowa Ziemia k. Złotoryji. Pani Poseł przyjęła zaproszenie na XIV Spotkanie Pokoleń organizowane z okazji 10 Rocznicy Powstania SLD na Ziemi Złotoryjskiej - więcej >>

22.05.2009
Strzelin. Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg wzięła udział w Forum Młodzieży organizowanym przez Stowarzyszenie "Europolscy" - więcej >>

22.05.2009
Mikoszów. Stowarzyszenie św. Celestyna z Mikoszowa obchodziło 18-tą rocznicę założenia - więcej >>

21.05.2009
Wałbrzych. Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg przyjęła zaproszenie studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu do wzięcia udziału w debacie kandydatów do Parlamentu Europejskiego - więcej >>

20.05.2009
Brzeg. Wizytę w Brzegu rozpoczęła konferencja prasowa dla lokalnych mediów w Sali Ratusza - więcej >>

20.05.2009
Oława. Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg przyjęła zaproszenie na obchody 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Oławie - więcej >>

19.05.2009
Opole. W siedzibie Rady Miejskiej SLD w Opolu Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg uczestniczyła w konferencji prasowej skierowanej do mediów lokalnych - więcej >>

18.05.2009
Wrocław. 18 maja 2009 r. w dolnośląskim Sztabie Wyborczym SLD przy ul. Matejki 6 we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa z udziałem: Eurodeputowanej Lidii Geringer de Oedenberg, posła na Sejm RP Janusza Krasonia oraz przewodniczącego sztabu Radosława Mołonia - więcej >>

18.05.2009
Wrocław. Pani Poseł uczestniczyła jako panelistka w Międzynarodowej Konferencji "Globalizacja - Regionalizm - Lokalizacja" zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - więcej >>

16.05.2009
Kędzierzyn-Koźle. Udział w festynie nad stawami zorganizowanym przez OPZZ i Stowarzyszenie "Pokolenia" - więcej >>

16.05.2009
Prudnik. Uroczystym powitaniem przez delegację uczniów oraz członków organizacji pozarządowych rozpoczęła się wizyta Pani Poseł w Prudniku - więcej >>

15.05.2009
Bolesławiec. Pani Poseł wzięła udział w nagraniu programu "Środek tygodnia" dla TV Łużyce w Bolesławieckim Ośrodku Kultury - więcej >>

15.05.2009
Zgorzelec. Już po raz 18 Poseł Lidia Geringer de Oedenberg otworzyła wystawę prac konkursowych: "Portret Rodziny Europejskiej" - więcej >>

15.05.2009
Zgorzelec. "Piknik Europejski" przygotowany dla sympatyków i członków SLD - więcej >>

15.05.2009
Zgorzelec. Otwarte spotkanie z działaczami zgorzeleckiego SLD, przedstawicielami związków zawodowych i organizacji pozarządowych z udziałem Pani Poseł odbyło się w Sali bankietowej Hotelu "Pod Orłem" - więcej >>

15.05.2009
Zgorzelec. W "Zagrodzie Kołodzieja" miało miejsce kameralne spotkanie Pani Poseł z liderami zgorzeleckiego SLD, podczas którego omówiono podstawowe zadania związane z kampanią wyborczą - więcej >>

15.05.2009
Zgorzelec. W Zespole Szkół Zawodowych im. E. Plater Pani Poseł uczestniczyła w spotkaniu z młodzieżą i nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych z całego powiatu zgorzeleckiego - więcej >>

15.05.2009
Zgorzelec. Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg odwiedziła Gimnazjum nr 1 im. Bolesława Chrobrego - więcej >>

14.05.2009
Wrocław. W siedzibie SLD odbyło się spotkanie Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg z Klubem Weteranów Lewicy zorganizowane przez Przewodniczącego Klubu Pana Jana Janiszewskiego - więcej >>

12.05.2009
Żmigród. Na zaproszenie Pana Roberta Lewandowskiego Burmistrza Gminy Żmigród w pięknie odrestaurowanym Zespole Pałacowo-Parkowym w Żmigrodzie Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg spotkała się z mieszkańcami gminy Żmigród - więcej >>

12.05.2009
Wrocław. Poseł Lidia Geringer de Oedenberg zorganizowała w swoim wrocławskim biurze poselskim konferencję prasową pt. Wolność w Internecie, czyli przyszłość pakietu telekomunikacyjnego - więcej >>

11.05.2009
Wrocław. W Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych "Asesor" na zaproszenie Polskiego Lobby Kobiet Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg wzięła udział w debacie publicznej "Bez równości płci nie będzie nowoczesnej europejskiej demokracji" - więcej >>

10.05.2009
Mysłakowice. Spotkanie w Gospodarstwie Agroturystycznym "Monika" z Wójtem Mysłakowic Zdzisławem Pietrowskim - więcej >>

10.05.2009
Karpacz. W restauracji "U Ducha Gór" odbyła się konferencja prasowa Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg - więcej >>

10.05.2009
Uniejowice. Z okazji Dnia Zwycięstwa w Prywatnym Muzeum LWP i pamiątek po Armii Czerwonej założonym i kierowanym przez Michała Sabadacha spotkali się weterani Ludowego Wojska Polskiego - więcej >>

09.05.2009
Wałbrzych. Z okazji 10-lecia SLD w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury odbył się piknik europejski, w którym uczestniczyli członkowie i sympatycy SLD - więcej >>

09.05.2009
Jelenia Góra. W siedzibie SLD obyło się spotkanie Pani Poseł z przedstawicielami związków zawodowych i organizacji pozarządowych z powiatu jeleniogórskiego - więcej >>

09.05.2009
Jelenia Góra. Na Placu Ratuszowym podczas Festiwalu Tradycji Karkonoskich "Tourtec" Pani Poseł zwiedzała stoiska poszczególnych gmin Kotliny Jeleniogórskiej spotykając się z uczestnikami organizowanych przez siebie wyjazdów do Parlamentu Europejskiego - więcej >>

09.05.2009
Jelenia Góra. Pani Poseł wzięła udział w Festynie Szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 11 - więcej >>

09.05.2009
Jelenia Góra. W obecności Prezydenta Jeleniej Góry Marka Obrębalskiego Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg uczestniczyła w otwarciu sezonu tenisowego na kortach ziemnych w dzielnicy Zabobrze - więcej >>

08.05.2009
Wrocław. Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg spotkała się z działaczami SLD reprezentującymi powiat ziemski Wrocławia - więcej >>

03.05.2009
Dzierżoniów. Spotkanie z powiatowym sztabem wyborczym Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD - UP w Dzierżoniowie - więcej >>

03.05.2009
Wambierzyce. Pani Elżbieta Ulatowska Sekretarz Stowarzyszenia Agroturystycznego "Góry Stołowe" zaprosiła Panią Poseł Lidię Geringer de Oedenberg na spotkanie z lokalnymi działaczami stowarzyszeń działających na terenie całego powiatu kłodzkiego - więcej >>

03.05.2009
Polanica-Zdrój. Pani Poseł była gościem trzeciego dnia Festiwalu "Polanica - Zdrój Miłości" przygotowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Polanicy-Zdroju oraz Agencję Artystyczną "Jedynka" - więcej >>

02.05.2009
Wrocław. W maju br. obchodzimy piątą rocznicę naszego członkostwa w zjednoczonej Europie. Z tej okazji, 2 maja eurodeputowana Lidia Geringer de Oedenberg zaprosiła swoich współpracowników, uczestników wizyt parlamentarnych przez nią organizowanych - do wspólnego zdjęcia z wieży Bazyliki p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu - więcej >>

01.05.2009
Gryfów Śląski. Pani Poseł przyjęła zaproszenie Burmistrza Gryfowa Śląskiego Olgierda Poniżnika i wzięła udział w imprezie plenerowej "Rock bez granic" oraz spotkała się z władzami miasta i gminy oraz przedstawicielami mieszkańców - więcej >>

01.05.2009
Świeradów-Zdrój. W towarzystwie Burmistrza Świeradowa-Zdroju Pani Poseł przejechała się nowowybudowaną kolejką gondolową na Stog Izerski - więcej >>

01.05.2009
Czerniawa-Zdrój. Na zaproszenie właściciela Centrum Rehabilitacji "Klinika Młodości Czerniawa-Zdrój" Pani Poseł zapoznała się z nowoczesnymi metodami balneoterapii - więcej >>

01.05.2009
Olszyna. Pani Poseł uczestniczyła w otwarciu Festiwalu Orkiestr Dętych zorganizowanego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Gminy Olszyna - więcej >>

01.05.2009
Olszyna. Pani Poseł przyjęła zaproszenie do Olszyny, gdzie w Gminnym Gimnazjum Publicznym spotkała się z młodzieżą i mieszkańcami miasta - więcej >>

01.05.2009
Lubań. Spotkanie z działaczami Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Unii Pracy oraz związkowcami OPZZ z całego powiatu - więcej >>

28.04.2009
Bruksela. Oficjalne otwarcie wystawy "Famagusta: A European Ghost Town" w Parlamencie Europejskim w Brukseli - zorganizowanej pod patronatem cypryjskiego europosła P. Demetriousa, burmistrza Famagusty - A. Galanosa oraz Lidii Geringer de Oedenberg.

25.04.2009
Bolesławiec. Lidia Geringer de Oedenberg otworzyła już po raz 17 wystawę "Portret Rodziny Europejskiej".

25.04.2009
Bolesławiec. Lidia Geringer de Oedenberg uczestniczyła w zakończeniu ostatniego z cyklu bezpłatnych szkoleń dla organizacji pozarządowych, które organizowała we współpracy z Jerzym Rafałem Baniakiem i Martą Wysogląd ze Stowarzyszenia Europejski Instytut Edukacji i Komunikacji Społecznej e-X.

25.04.2009
Bogatynia. Po zakończeniu Dolnośląskiej Inauguracji Kampanii do PE Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg spotkała się z Burmistrzem Miasta i Gminy Bogatynia Andrzejem Grzmielewiczem - więcej >>

25.04.2009
Bogatynia. Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg uczestniczyła w Dolnośląskiej Inauguracji Kampanii do Parlamentu Europejskiego Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD-UP - więcej >>

22.04.2009
Inauguracja oficjalnego portalu kandydatów Lewicy w eurowyborach - EUROTEAM SLD. Prezentacja strony odbyła się w formie videokonferencji z Sejmem z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, w której uczestniczyli - obok pani poseł Lidii Geringer de Oedenberg - poseł M. Siwiec, B. Liberadzki, a także W. Olejniczak, J. Szymanek-Deresz oraz P. Gadzinowski. Pani poseł przedstawiła także uruchomiony niedawno nowy portal społecznościowy: www.dla-ludzi.pl, któremu patronuje oraz odpowiedziała na pytania dziennikarzy sejmowych.

21.04.2009
Wrocław. Na zaproszenie Pana Andrzeja Otręby Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej OPZZ Pani Poseł wzięła udział w obradach Rady Dolnośląskiej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych - więcej >>

20.04.2009
Chojnów. W zabytkowych wnętrzach Muzeum Regionalnego odbyło się spotkanie Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg z mieszkańcami miasta oraz okolicznych gmin - więcej >>

20.04.2009
Legnica. W Restauracji Ratuszowej odbyło się spotkanie z udziałem Pani Poseł zorganizowane przez Stowarzyszenie Kobiet "Babiniec" - więcej >>

20.04.2009
Legnica. Na zaproszenie dyrekcji Pani Poseł spotkała się z uczniami i gronem pedagogicznym VI Liceum Ogólnokształcącego, które prowadzi m.in. klasy o profilach politologiczno-prawnym oraz jako Liceum Uzupełniające klasę z edukacją europejską - więcej >>

20.04.2009
Legnica. Pani Poseł spotkała się z uczniami oraz nauczycielami V Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy - więcej >>

20.04.2009
Legnica. Legnicka Rada Powiatowa SLD zorganizowała konferencję prasową dla lokalnych mediów, której tematem była prezentacja kandydatów do Parlamentu Europejskiego startujących z Okręgu Dolny Śląsk i Opolszczyzna - więcej >>

18.04.2009
Poznań. Pani Poseł uczestniczyła w uroczystej Inauguracji Krajowej Kampanii do Parlamentu Europejskiego Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD-UP - więcej >>

17.04.2009
Wrocław. Pani Poseł wzięła udział w przedostatnich zajęciach kursu dla organizacji pozarządowych prowadzonego przez Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu - więcej >>

17.04.2009
Wrocław. Pani Poseł uczestniczyła w przedwyborczym spotkaniu z wrocławskimi działaczami SLD zorganizowanym przez Radę Miejską SLD we Wrocławiu - więcej >>

15.04.2009
Wywiad dla francuskiej Telewizji CANAL+ na temat przygotowań Polski do czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Poruszanymi kwestiami były m.in. aktualne wydarzenia polityczne w Polsce, naczelne tematy towarzyszšce eurowyborom, a także ocena nastrojów społecznych w kraju i prognozy w zakresie tegorocznej frekwencji wyborczej Polaków.

31.03-03.04.2009
Organizacja XXX wizyty parlamentarnej w Brukseli - więcej >>

28.03.2009
Wrocław. Na otwarcie XVII Rozwojowo-Rozrywkowego Festiwalu dla Kobiet "Progressterom" we Wrocławiu odbyła się debata "Ambicjonalność kobiet - dopełnienie czy zaprzeczenie kobiecości" - więcej >>

28.03.2009
Kudowa-Zdrój. Tradycyjnie, jak co roku, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zaprosił Panią Poseł Lidię Geringer de Oedenberg na "Spotkanie Tradycji Wielkanocnych", które odbyło się w Teatrze Zdrojowym w Kudowie-Zdroju - więcej >>

28.03.2009
Warszawa. Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg uczestniczyła w posiedzeniu Rady Krajowej SLD, podczas której przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2008 oraz zatwierdzono wstępne listy wyborcze do Parlamentu Europejskiego.

27.03.2009
Wrocław. Na zaproszenie władz Wyższej Szkoły Bankowej Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg uczestniczyła w finale konkursu lingwistycznego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Pokaż nam język" - więcej >>

21.03.2009
Lubin. Pani Poseł wzięła udział w wernisażu prac plastycznych składających się na wystawę "Portret rodziny europejskiej", który odbył się w Centrum Kultury "Muza" - więcej >>

21.03.2009
Głogów. Pani Poseł uczestniczyła w zakończeniu przedostatniego z cyklu szkoleń dla organizacji pozarządowych z pozyskiwania środków unijnych prowadzonego przez Stowarzyszenie Europejski Instytut Edukacji i Komunikacji Społecznej e-X we Wrocławiu - więcej >>

21.03.2009
Góra. Pani Poseł po raz pierwszy spotkała się ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w Górze - więcej >>

19.03.2009
Lidia Geringer de Oedenberg przygotowała różne niespodzianki na Pierwszy Dzień Wiosny - więcej >>

18.03.2009
Lidia Geringer de Oedenberg uruchomiła nowy portal społecznościowy: www.dla-ludzi.pl - więcej >>

18.03.2009
Wrocław. W Dolnośląskiej Szkole Wyższej rozpoczął się intensywny kurs dla organizacji pozarządowych z pozyskiwania środków unijnych - więcej >>

17.03.2009
Siechnice. Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg na zaproszenie Pana Jerzego Fitka Wójta Gminy Święta Katarzyna uczestniczyła w spotkaniu z mieszkańcami - więcej >>

14.03.2009
Wrocław. W Biurze Poselskim odbyło się spotkanie Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg z asystentami ze wszystkich biur poselskich na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie - więcej >>

09.03.2009
Strzegom. Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg przyjechała do Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu na zaproszenie Dyrektora szkoły Pana Zbigniewa Suchyty - więcej >>

08.03.2009
Dolny Śląsk i Opolszczyzna. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet sympatycy i asystenci Lidii Geringer de Oedenberg, zaprzyjaźnieni działacze FMS, Klubu Weteranów Lewicy we Wrocławiu oraz wrocławski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów wręczali w imieniu eurodeputowanej kwiaty paniom - więcej >>

08.03.2009
Wrocław. Lidia Geringer de Oedenberg wzięła udział w Manifie na wrocławskim Rynku - więcej >>

07.03.2009
Legnica. Odbyło się kolejne z cyklu bezpłatnych szkoleń dla organizacji pozarządowych z pozyskiwania funduszy europejskich prowadzonych przez Martę Wysogląd i Jerzego Rafała Baniaka ze Stowarzyszenia Europejski Instytut Edukacji i Komunikacji Społecznej e-X - więcej >>

07.03.2009
Bolków. Przewodniczący Rady Miejskiej SLD w Bolkowie Pan Henryk Baczmański zorganizował spotkanie Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg z mieszkańcami Bolkowa - więcej >>

06.03.2009
Świdnica. Z inicjatywy Pani Elżbiety Dudziak szefowej Koła Ligi Kobiet Polski w Świdnicy odbył się w Teatrze Miejskim już po raz trzeci Świdnicki Dzień Kobiet - więcej >>

04-05.03.2009
Rzym. Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg uczestniczyła w wyjazdowych obradach Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego - więcej >>

03.03.2009
Bruksela. Na zaproszenie Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg w prestiżowych wnętrzach Parlamentu Europejskiego zaprezentowano dorobek ostatnich 28 lat jednej z najważniejszych imprez kulturalnych Dolnego Śląska - "Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON Legnica" - więcej >>

02-05.03.2009
Organizacja XXIX wizyty parlamentarnej w Brukseli - więcej >>

02.03.2009
Bruksela. Pani Poseł spotkała się z grupą 15 samorządowców z Dolnego Śląska zrzeszonych w Stowarzyszeniu "Dolny Śląsk w Unii Europejskiej".

28.02.2009
Kędzierzyn-Koźle. Odbyło się kolejne z cyklu bezpłatnych szkoleń dla organizacji pozarządowych z pozyskiwania funduszy europejskich prowadzonych przez Martę Wysogląd i Jerzego Rafała Baniaka ze Stowarzyszenia Europejski Instytut Edukacji i Komunikacji Społecznej e-X - więcej >>

23.02.2009
Bruksela. Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg spotkała się z grupą studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

23.02.2009
Strzelin. W imieniu Pani Poseł Zofia Ulatowska-Rybaj - dyrektor biura poselskiego poprowadziła prelekcję-warsztaty na temat "Parlament Europejski - jeden z najważniejszych organów Unii Europejskiej" - więcej >>

21.02.2009
Oława. Odbyło się kolejne z cyklu bezpłatnych szkoleń dla organizacji pozarządowych z pozyskiwania funduszy europejskich prowadzonych przez Martę Wysogląd i Jerzego Rafała Baniaka ze Stowarzyszenia Europejski Instytut Edukacji i Komunikacji Społecznej e-X - więcej >>

21.02.2009
Warszawa. Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg uczestniczyła w Radzie Krajowej SLD.

20.02.2009
Warszawa. Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg na zaproszenie Wojciecha Olejniczaka Przewodniczącego Klubu Poselskiego "Lewica" uczestniczyła w spotkaniu parlamentarzystów Klubu Poselskiego "Lewica".

17.02.2009
Oleśnica. Pani Poseł spotkała się z licznie zgromadzonymi w Sali widowiskowej MOKIS mieszkańcami Oleśnicy, m.in. studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku - więcej >>

17.02.2009
Oleśnica. Pani Poseł uczestniczyła w wernisażu wystawy "Portret rodziny europejskiej", który przygotował Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Oleśnicy - więcej >>

14.02.2009
Wrocław. Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg spotkała się w Biurze Poselskim z prof. dr. hab. inż. Mirosławem Millerem - Prezesem Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

14.02.2009
Trzebnica. Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg skorzystała z zaproszenia Rady Powiatowej SLD w Trzebnicy i spotkała się z członkami oraz sympatykami lewicy z tego powiatu - więcej >>

10.02.2009
Wizyta Posłów Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego w Grand Hornu w Belgii - więcej >>

07.02.2009
Bolesławiec. Na zaproszenie Stanisława Chwojnickiego Pani Poseł spotkała się z działaczami bolesławieckiego SLD - więcej >>

07.02.2009
Bolesławiec. Pani Poseł przyjęła zaproszenie Starostwa Bolesławieckiego, Księży Dziekanów Dekanatów Bolesławiec Wschód, Bolesławiec Zachód i Nowogrodziec oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Bolesławca i wzięła udział w IX Integracyjnym Spotkaniu Opłatkowym Osób Niepełnosprawnych - więcej >>

06.02.2009
Szklarska Poręba. Na zaproszenie Wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Szmajdzińskiego Pani Poseł uczestniczyła w Balu Charytatywnym Lewicy - więcej >>

05.02.2009
Wrocław. Pani Poseł ufundowała nagrody w konkursie "Wrocław - tutaj się urodziłem, ale czy chcę tu zostać" zorganizowany przez Parlament Młodzieży Wrocławia pod patronatem b. Przewodniczącej Rady Miejskiej Wrocławia - Barbary Zdrojewskiej - więcej >>

02.02.2009
Milicz. Pani Poseł uczestniczyła w spotkaniu z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu, opowiedziała o pracy Parlamentu Europejskiego i swoich inicjatywach - więcej >>

31.01.2009
Oleśnica. Odbyło się kolejne z cyklu bezpłatnych szkoleń dla organizacji pozarządowych z pozyskiwania funduszy europejskich prowadzonych przez Martę Wysogląd i Jerzego Rafała Baniaka ze Stowarzyszenia Europejski Instytut Edukacji i Komunikacji Społecznej e-X - więcej >>

31.01.2009
Syców. Pani Poseł była jednym z gości honorowych VI Charytatywnego Koncertu Noworocznego organizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Sycowie "na rzecz pomocy Rodakom na Białorusi i Ukrainie" - więcej >>

31.01.2009
Wrocław. Pani Poseł uczestniczyła w rozpoczęciu zawodów okręgowych 50. edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym "Bezpieczeństwo państwa" na zaproszenie prof. dr hab. Piotra Mickiewicza - Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej - więcej >>

30.01.2009
Turawa. Na zaproszenie Rady Wojewódzkiej SLD w Opolu: Tomasza Garbowskiego - Przewodniczącego i Bartłomieja Tyczyńskiego - Sekretarza Pani Poseł wzięła udział w wyjazdowym posiedzeniu Zarządu i Rady Wojewódzkiej SLD - więcej >>

26.01.2009
Wrocław. Na zaproszenie Jadwigi Jenczelewskiej (przewodniczącej Samorządu Słuchaczy UTW we Wrocławiu), Stanisławy Warmuz (rzecznik prasowej UTW we Wrocławiu) oraz dr Aleksandra Kobylarka (Kierownika UTW we Wrocławiu) Pani Poseł spotkała się ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim - więcej >>

20.01.2009
Wrocław. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego odbyło się spotkanie w sprawie uczczenia 200. rocznicy urodzin Marianny Orańskiej - holenderskiej księżniczki wielce zasłużonej dla Dolnego Śląska - więcej >>

17.01.2009
Polanica-Zdrój. Odbyło się kolejne z cyklu bezpłatnych szkoleń dla organizacji pozarządowych z pozyskiwania funduszy europejskich prowadzonych przez Martę Wysogląd i Jerzego Rafała Baniaka ze Stowarzyszenia Europejski Instytut Edukacji i Komunikacji Społecznej e-X - więcej >>

17.01.2009
Nowa Ruda - Bożków. Pani Poseł na zaproszenie Józefa Kochniarczyka (Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie) zainaugurowała bal studniówkowy w Zespole Szkół Agrotechnicznych - więcej >>

17.01.2009
Nowa Ruda. Pani Poseł dokonała otwarcia wystawy pokonkursowej "Portret rodziny europejskiej" w Miejskim Ośrodku Kultury - więcej >>

17.01.2009
Wrocław. Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg uczestniczyła w posiedzeniu Rady Dolnośląskiej SLD z udziałem Wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Szmajdzińskiego - więcej >>

16.01.2009
Legnica. Pani Poseł wspólnie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego oraz Prezydentem Miasta Legnicy objęła swym patronatem konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw "Lwy Legnickiego Biznesu" organizowany przez Legnicki Klub Biznesu - więcej >>

12.01.2009
Wrocław. Pani Poseł przyjęła zaproszenie dr Anny Pacześniak wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego i spotkała się ze studentami europeistyki i politologii z Klubu Naukowego "Projekt Europa" w ramach Forum Debaty Europejskiej - więcej >>

10.01.2009
Gryfów Śląski. Na zaproszenie Olgierda Poniżnika Burmistrza Gryfowa Śląskiego oraz Alicji Kownackiej Dyrektor Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej Pani Poseł spotkała się z młodzieżą szkolną - więcej >>

05.01.2009
Klasy Matury Międzynarodowej oraz Dyplomacji Europejskiej V Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego organizują debaty, w których biorą udział politycy i samorządowcy - więcej >>

źródło: informacja własna

 
webmaster: Jerzy Lamprecht strona startowa: www.lgeringer.pl ^