Kategoria: Unia Europejska

Ochrona granic Unii Europejskiej a współpraca służb mundurowych

granice unii europejskiej

Za ochronę i kontrolę granic zewnętrznych odpowiadają przede wszystkim kraje członkowskie Strefy Schengen. Jednakże istnieją różnego rodzaju niebezpieczne sytuacje takie jak presja fali migracyjne uchodźców czy wzmożony ruch graniczny. Kiedy państwo członkowskie nie jest w stanie sobie z tym poradzić potrzebna jest kooperacja z instytucjami na poziomie szczebla Unii Europejskiej. […]

Znoszenie granic w Unii Europejskiej. Krótka historia.

granice unii europejskiej

Państwa członkowskie Wspólnot Europejskich coraz bardziej kierowały się w kierunku znoszenia kontroli na granicach sąsiadujących ze sobą państw wspólnoty. W 1974 roku podczas tak zwanego szczytu paryskiego szefowie państw i rządów wyrazili chęć szerszej współpracy i stworzenia Europy dla obywateli. Był to Nowy Cel Wspólnoty wychodzący poza obszar ekonomiczno-gospodarczy a […]