Lidia Geringer de Oedenberg

Poseł do Parlamentu Europejskiego

  english version english version
Google
 

Moje działania...

Kalendarium działań - 2006
(oprócz bieżących prac w Komisjach i Delegacjach Parlamentu Europejskiego)

| wizyty parlamentarne | wystąpienia w PE | dla mediów | inicjatywy | spotkania | wykłady |

21.12.2006
Zapytanie ustne na sesję pytań podczas sesji częściowej w lutym 2007 r. dotyczące Polskiej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - polityka regionalna - więcej >>

14.12.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Myanmar (Birma)" - więcej >>

12.12.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet" - więcej >>

11.12.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych" - więcej >>

04.12.2006
Wywiad w Parlamencie Europejskim w Brukseli dla Poznańskiego Oddziału Telewizji Polskiej (TVP3 Poznań). Poruszanymi tematami były m.in. przyszłość Europy w kontekście roli euroregionów oraz konsekwencje polskiego veta w sprawie Rosji dla rynku rolnego w Polsce.

02.12.2006
Spotkanie - seminarium zorganizowane przez Lidię Geringer de Oedenberg w "Dworze Polskim" we Wrocławiu z udziałem polityków, przedstawicieli samorządów terytorialnych, władz SLD oraz sympatyków, podsumowujące działania Polskiej Delegacji w Grupie Partii Europejskich Socjalistów w połowie VI kadencji Parlamentu Europejskiego. Prezentacja piątego numeru informatora "Nasz Głos w Europie".
Podczas spotkania Lidia Geringer de Oedenberg została wyróżniona:
- przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego pamiątkową odznaką honorową - "Krzyż Ludowego Wojska Polskiego",
- decyzją Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim z dnia 15.02.2006 roku "Złotą Odznaką Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim" za wybitne zaangażowanie na rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku i okazywaną przyjaźń jego Słuchaczom - więcej >>

02.12.2006
Spotkanie z asystentami Biur Poselskich z terenu Dolnego Śląska i Opola podsumowujące pracę w połowie kadencji. Ustalenie planu pracy na I i II kwartał 2007 roku - więcej >>
Podczas spotkania asystenci otrzymali następujące materiały:
- analizę wizyt do Parlamentu Europejskiego zorganizowanych przez Lidię Geringer de Oedenberg - więcej >>
- zestawienie konkursów z wiedzy o Unii Europejskiej objętych patronatem Posła - więcej >>
- zestawienie spotkań, wykładów i konferencji
- materiały szkoleniowe o funduszach unijnych na lata 2007-2013

29.11.2006
Debata w Parlamencie Europejskim w Brukseli z członkami Club International de Management des Entreprises (CIME) zrzeszającym przedstawicieli największych firm francuskich (Accor, Carrefour, Saint-Gobain Point P, Groupe SEB).

29.11.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Brukseli "Debata o przyszłości Europy" - więcej >>

29.11.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Brukseli "Przystąpienie Bułgarii - Przystąpienie Rumunii" - więcej >>

29.11.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Brukseli "Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych" - więcej >>

27.11.2006
Spotkanie z uczniami klas o profilu dziennikarskim XIII LO we Wrocławiu - więcej >>

26.11.2006
Wywiad dla telewizji szwajcarskiej w sprawie rządowego programu pomocy Szwajcarii dla dziesięciu nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Rząd w Bernie postanowił przeznaczyć miliard franków na programy spójnościowe, które mają zmniejszyć różnice dzielące zachód Europy od dziesięciu przyjętych w 2004 roku nowych członków Unii. Blisko połowa z tej sumy trafi do Polski. 26 listopada odbyło się referendum, w którym Szwajcarzy zgodzili się na projekt pomocy.

24.11.2006
Spotkanie z Kołem SLD, którego przewodniczącym jest Pan Andrzej Barski - więcej >>

22-23.11.2006
Udział w dorocznym spotkaniu sponsorów i darczyńców organizowanym przez w Furniture Plus w Dysart (Szkocja). Furniture Plus jest piątą, co do wielkości organizacją dobroczynną w Szkocji, która oprócz tradycyjnej działalności charytatywnej, koncentruje swe wysiłki na tworzeniu nowych miejsc pracy oraz szkoleń przyuczających do wykonywania zawodu. Wizyta odbyła się w kontekście nawiązania współpracy i realizacji projektu z organizacjami dobroczynnymi na Dolnym Śląsku. Pierwszą wspólną inicjatywą będzie organizacja seminarium, które odbędzie się we Wrocławiu 3 marca 2007 r.

21.11.2006
Udział w charakterze Członka Komitetu Pojednawczego z ramienia Grupy PES podczas koncyliacji pomiędzy Parlamentem Europejskim i Radą Unii Europejskiej w sprawie uchwalenia budżetu UE na rok 2007.

18.11.2006
Udział w spotkaniu dotyczącym przyjętej w ostatnim czasie dyrektywy usługowej, na zaproszenie Posła do PE, Bernarda Poignant, które zostało zorganizowane dla członków francuskiej Partii Socjalistycznej (PS) w Paryżu.

16.11.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Sprawozdanie roczne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2005" - więcej >>

16.11.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Bangladesz" - więcej >>

15.11.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Kobiety w polityce międzynarodowej" - więcej >>

13.11.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych" - więcej >>

09.11.2006
Udział w charakterze panelisty w konferencji pt. "Podstawowe prawa osób ze środowisk LGBT: Rola Unii Europejskiej w perspektywie 2007 roku" organizowanej przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwość i Spraw Wewnętrznych w ramach Grupy PES. Lidia Geringer de Oedenberg zaprezentowała w swym przemówieniu stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec problemu homofobii na podstawie dwóch rezolucji uchwalonych w roku 2006, przedstawiła reakcję polskiego rządu i opinii publicznej na rezolucję z 16 czerwca 2006 r. oraz przypomniała o nowych inicjatywach na rzecz walki z dyskryminacją w UE, takich jak powołanie Europejskiego Instytutu Równości Płci oraz Europejskiego Roku Równości Szans dla Wszystkich (2007).

26.10.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Tybet" - więcej >>

25-28.10.2006
Organizacja XIV wizyty parlamentarnej w siedzibie PE w Strasburgu - więcej >>

24.10.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Rak piersi" - więcej >>

24.10.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Projekt budżetu ogólnego na rok 2007 (sekcja III) - Projekt budżetu ogólnego na rok 2007 (sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII)" - więcej >>

21.10.2006
Organizacja międzynarodowej konferencji "Wspólna strategia polityki równouprawnienia w krajach Unii Europejskiej" z udziałem eurodeputowanych z Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w Parlamencie Europejskim, która odbyła sę w sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. Wspołorganizatorami konferencji byli: Demokratyczna Unia Kobiet, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych oraz Uniwersytet Wrocławski - więcej >>

14.10.2006
Spotkanie z młodzieżą i przedstawicielami kultury w Legnicy - więcej >>

14.10.2006
Oficjalne otwarcie Spolecznego Biura Informacyjnego w Legnicy oraz konferencja prasowa z udziałem Posla na Sejm RP Jerzego Szmajdzińskiego, Prezydenta Miasta Legnica Tadeusza Krzakowskiego oraz Lidii Geringer de Oedenberg - więcej >>

14.10.2006
Uczestnictwo w inauguracji kampanii wyborczej partii lewicowych w powiecie i mieście Legnica - więcej >>

13.10.2006
Spotkanie z przedstawicielami Federacji Młodych Socjaldemokratów na Dolnym Śląsku. Spotkanie odbyło się w Biurze Poselskim we Wrocławiu - więcej >>

11.10.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Brukseli "Jednominutowe wystąpienia (art. 144 Regulaminu PE)" - więcej >>

07.10.2006
Forum Dzierżoniowskie zorganizowane przez Biuro Poselskie Lidii Geringer de Oedenberg w Dzierżoniowie, które odbyło się w siedzibie SLD w Dzierżoniowie - więcej >>

06-10.10.2006
Na zaproszenie Lidii Geringer de Oedenberg gościliśmy we Wrocławiu i na terenie Dolnego Śląska Panów Hermanna Deupmanna i Martina Bellersa - przedstawicieli holenderskiej Fundacji na Rzecz Rewitalizacji i Odbudowy Budynków STICHTING RIBO, specjalizującej się w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych na odbudowę i rekonwersję obiektów porolniczych i postindustrialnych - więcej >>

06.10.2006
Udział w konferencji pt. "Dialog ze społeczeństwem", która odbyła się w Sejmie RP. W konferencji wzięli udział m.in. przewodniczący SLD - Wojciech Olejniczak, sekretarz generalny Sojuszu - Grzegorz Napieralski, przewodniczący Partii Europejskich Socjaldemokratów - Poul Nyrup Rasmussen, szef grupy socjalistycznej PSE w Parlamencie Europejskim - Martin Schulz, a także Hannes Swoboda - zastępca szefa grupy PSE w Parlamencie Europejskim, Philips Ordery - sekretarz generalny PSE, Giacomo Filibeck - Prezydent Ecosy, Klaus Hensch - były przewodniczący PE, członek Konwentu Europejskiego, oraz Jan Kavan i Antolin Sanchez Presedo.

04.10.2006
Opinia w sprawie przystąpienia Bułgarii - tekst opinii >>

03-04.10.2006
Włączenie się do akcji szkolenia młodych przedsiębiorców w Parlamencie Europejskim w Brukseli zorganizowanej w ramach programu "Know-How-Transfer" przez grupę PES i Junior Chamber International - Europe. Podczas dwudniowej akcji Pan Tomasz Chojnacki z Junior Chamber International Poland uczestniczył w pracach parlamentarnych Poseł Lidii Geringer de Oedenberg.

02.10.2006
Zapytanie ustne na sesję pytań podczas sesji częściowej w październiku 2006 r. dotyczące Podatku VAT od darowizny w Polsce - więcej >>

28.09.2006
Spotkanie w siedzibie PE w Strasburgu z władzami oraz studentami Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu na zaproszenie Rektora prof. dr hab. Janusza Olearnika.

27.09.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Perspektywy kobiet w handlu międzynarodowym" - więcej >>

26-29.09.2006
Organizacja XIII wizyty parlamentarnej w siedzibie PE w Strasburgu - więcej >>

26.09.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Strategiczne wytyczne w dziedzinie spójności" - więcej >>

25.09.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych" - więcej >>

25.09.2006
Spotkanie w siedzibie Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego w Strasburgu z przedstawicielami Europa Zentrum Baden-Wuerttemberg oraz Komitetu Europejskiego w Wałbrzychu.

22-24.09.2006
Udział w wyjazdowej grupie roboczej PES z ramienia Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego na Węgry. Delegacja miała na celu zapoznanie posłów Parlamentu Europejskiego z problemami regionalnymi kraju oraz z realizowanymi projektami z funduszy strukturalnych UE. Posłowie zwiedzili Budapeszt, Pecs i Heviz, spotkali się z lokalnymi władzami, przedstawicielami rządu i partnerami projektów rozwoju regionalnego.

18.09.2006
Wywiad dla "Gazety Wyborczej - Wysokie Obcasy" odnoszący się do szkalującego artykułu opublikowanego 17 czerwca 2006 r. w gazecie "Fakt" - więcej >>

12-15.09.2006
Udział w oficjalnej Delegacji Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego na Sycylii i Malcie. Na Sycylii posłowie Komisji Rozwoju Regionalnego wizytowali projekty zrealizowane z funduszy strukturalnych UE, m.in. przedsiębiorstwa agroturystyczne utworzone dzięki funduszom strukturalnym oraz spotkali się z reprezentantami władz lokalnych. W spotkaniach uczestniczył również Pan Angelo Capodicasa - Vice-Minister Infrastruktury Włoch. Na Malcie posłowie spotkali się z przedstawicielami rządu, z prezydentem Malty - Edwardem Fenech-Adami, zwiedzili m.in: budowę autostrady oraz zakład utylizacji wody. Delegacji przewodniczył przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim Pan Gerardo Galeote, poseł Lidia Geringer de Oedenberg była jedynym polskim posłem delegacji - więcej >>

10.09.2006
Wystąpienie podczas dożynek gminnych w Kostomłotach na zaproszenie Wójta Aleksandra Bąka. Udział w pracach komisji rozstrzygającej konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Nagrodę w postaci 3-dniowego wyjazdu do Parlamentu Europejskiego dla dwóch osób ufundowaną przez Lidię Geringer de Oedenberg odebrała przedstawicielka wsi Osiek Pani Irena Leroch - więcej >>

10.09.2006
Udział w "Białej Niedzieli" w Bierutowie zorganizowanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi. Podczas aukcji przeznaczonej na leczenie chorej dziewczynki - Ani Leganer, Pani Poseł ufundowała 3-dniowy wyjazd do siedziby Parlamentu Europejskiego dla dwóch osób - więcej >>

09.09.2006
Udział w Inauguracji 41 Międzynarodowego Festiwalu "Wratislavia Cantans" w Katedrze Św. Marii Magdaleny we Wrocławiu - więcej >>

09.09.2006
Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu na zaproszenie Pani Marszałek Ewy Rurynkiewicz z udziałem Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, Dyrektorów Szpitali oraz Dyrektora Teatru im. J. Kochanowskiego. Tematem spotkania były możliwości wykorzystania funduszy unijnych - więcej >>

08.09.2006
Wykład podczas Międzynarodowej Konferencji w Warszawie dotyczącej stanu oświaty seksualnej i profilaktyki HIV/AIDS w Polsce i w innych krajach Europy Centralnej i Wschodniej zorganizowanej przez Sieć Organizacji Kobiecych z Europy Centralnej i Wschodniej działających na rzecz Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych i Seksualnych oraz Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Podczas konferencji przedstawione zostały działania podejmowane przez Unię Europejską w tej dziedzinie. Raport z konferencji na stronie: www.astra.org.pl

07.09.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Sri Lanka" - więcej >>

05.09.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania" - więcej >>

04.09.2006
Wystąpienie podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2006/2007, która odbyła się w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie - więcej >>

02.09.2006
Udział w obchodach 60-lecia Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Oleśnicy. Patronat nad uroczystością objął Burmistrz Oleśnicy Jan Bronś - więcej >>

27.08.2006
Dożynki powiatowo-gminne w Środzie Śląskiej. Wystąpienie oraz rozmowy z Burmistrzem Środy Śląskiej p. Bogusławem Krasuckim, Starostą powiatu średzkiego p. Stanisławem Wicha oraz z mieszkańcami - więcej >>

27.08.2006
Dożynki gminne w Osolinie zorganizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Oborniki Śląskie. Spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Oborniki Śląskie p. Pawłem Wisiorkiem oraz z wice-Burmistrzem p. Maciejem Borowskim. Wystąpienie Lidii Geringer de Oedenberg oraz wręczenie ufundowanych czterech nagród głównych w postaci 3-dniowej wizyty do Parlamentu Europejskiego dla laureatów konkursu z wiedzy o Unii Europejskiej przygotowanego przez p. Bożenę Magnowską - nauczyciela obornickiego gimnazjum - więcej >>

26.08.2006
Gość honorowy podczas 9 Jeździeckich Mistrzostw Gwiazd w Zakrzowie. Spotkania z Marszałkiem województwa opolskiego Grzegorzem Kubatem, wice-Marszałkiem województwa opolskiego Ewą Rurynkiewicz oraz z Prezydentem Kędzierzyna Koźle Wiesławem Fąfarą - więcej >>

23.08.2006
Wywiad dla Polskiego Radia we Wrocławiu na temat Dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

17.08.2006
Udział w spotkaniu z polskimi uczestnikami kampanii EURIZONS organizowanej przez sieć organizacji pozarządowych GLEN (Global Education Network of Young Europeans) i mającej na celu przypomnienie Europie o Milenijnych Celach Rozwojowych, przyjętych w Deklaracji Milenijnej ONZ w 2000 roku. W sierpniu br. 40 młodych ludzi z 8 krajów Europy w tym Polski rozpoczęło w Rydze autostopową wyprawę, aby dotrzeć do siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i pobudzić do działania decydentów politycznych. Poseł Lidia Geringer de Oedenberg objęła patronat nad jedną z uczestniczek projektu - Kamilą Kadzidłowską.

11.08.2006
Gość honorowy podczas inauguracji X Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu. W dniu inauguracji Festiwalu odbyła się prapremiera filmu Sylwestra Chęcińskiego "Przybyli ułani" oraz otwarcie wystawy fotografii Daniela Antosika "10 razy Lubomierz" - "Galeria Za Miedzą" - więcej >>

05.08.2006
Udział i wystąpienie w III edycji Jarmarku Produktu Regionalnego 2006 zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Podczas Jarmarku ogłoszono i przeprowadzono konkurs o tematyce europejskiej w którym nagrodę główną w postaci wizyty do siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub w Strasburgu dla dwóch osób ufundowała Lidia Geringer de Oedenberg. Laureatem konkursu został Pan Krzysztof Wos z Kłodzka - więcej >>

04.08.2006
Udział w inauguracji 61 Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju - więcej >>

14.07.2006
Zapytanie ustne na sesję pytań podczas sesji częściowej we wrześniu 2006 r. dotyczące Niewykorzystanych środków w ramch funduszy strukturalnych - więcej >>

11-14.07.2006
Organizacja XII wizyty parlamentarnej w siedzibie PE w Brukseli - więcej >>

06.07.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Wolność słowa w Internecie" - więcej >>

04.07.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności (zasady ogólne) - Ustanowienie Funduszu Spójności - Europejski Fundusz Społeczny - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT)" - więcej >>

04.07.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" - więcej >>

01.07.2006
Udział oraz wystąpienie podczas konferencji prasowej Prezydenta Jeleniej Góry p. Józefa Kusiaka w siedzibie SLD w Jeleniej Górze - więcej >>

01.07.2006
Udział w festynie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Rybnicy z okazji obchodów III Dni Rybnicy - więcej >>

01.07.2006
Spotkanie z przedstawicielami samorządu lokalnego gminy Stara Kamienica. W spotkaniu uczestniczyli radni oraz mieszkańcy gminy - więcej >>

29.06.2006
Wywiad dla Regionalnej Telewizji TVP3 z Krakowa na temat: Sutuacji kobiet romskich w Europie.

28-29.06.2006
Uczestnictwo i współorganizacja w ramach grupy PSE Konferencji o Nowoczesnej Polityce Spójności (Modern Cohesion Policy) w Parlamencie Europejskim. Na konferencji poruszane były m.in. takie tematy jak: nowe priorytety polityki spójności UE na lata 2007-2013, nowe strategiczne wytyczne dotyczące spójności, nowe wyzwania dla funduszy strukturalnych, fundusze strukturalne dla europejskiego modelu społecznego, czy nowa perspektywa finansowa. W konferencji wzięły udział wybitne osobistości, takie jak Jacques Delors - wybitny polityk, były przewodniczący Komisji Europejskiej, Danuta Hübner - komisarz UE ds. polityki regionalnej oraz Martin Schulz - przewodniczący Grupy Partii Europejskich Socjalistów (PSE) w Parlamencie Europejskim. Poseł Lidia Geringer de Oedenberg zabrała głos w sprawie niewykorzystanych środków w ramach funduszy strukturalnych, znalezienia właściwych rozwiązań w celu ich pełnego wykorzystania oraz w kwestii stanu przygotowań nowych krajów członkowskich do korzystania z pomocy nowych inicjatyw polityki regionalnej Jaspers, Jeremy i Jessica. W konferencji uczestniczyli także zaproszeni przez poseł Lidię Geringer de Oedenberg Radni Województwa Opolskiego - więcej >>

26-28.06.2006
Udział w oficjalnej Delegacji Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego w Księstwie Asturias (Hiszpania). Asturias jest przykładem regionu, który doznał pod koniec XX wieku upadku tradycyjnego przemysłu ciężkiego i przeprowadził umiejętnie restrukturyzację przemysłu oraz gospodarki przy pomocy funduszy strukturalnych. Podczas delegacji posłowie z Komisji Budżetowej mieli okazję przyjrzeć się z bliska najważniejszym projektom w regionie z dziedziny transportu oraz ochrony środowiska (Oczyszczalnia ścieków (Cogersa) w Oviedo, Port w Gijon). Członkowie delegacji uczestniczyli także w licznych spotkaniach z przedstawicielami Regionu Asturias a poruszanymi tematami były fundusze strukturalne oraz strategia lizbońska - więcej >>

28.06.2006
Spotkanie z Radnymi Województwa Opolskiego w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Podczas dwugodzinnego spotkania Poseł Lidia Geringer de Oedeneberg prezentowała swoją pracę poselską w Parlamencie Europejskim, opowiadając o grupach politycznych i komisjach parlamentarnych. Wystąpiła ciekawa i konstruktywna wymiana poglądów na temat rozwoju województwa Opolskiego oraz Dolnego Śląska.

20.06.2006
Zapytanie ustne na sesję pytań podczas sesji częściowej w lipcu 2006 r. dotyczące Wyników realizacji polityki spójności w krajach Unii Europejskiej - więcej >>

20.06.2006
Zapytanie ustne na sesję pytań podczas sesji częściowej w lipcu 2006 r. dotyczące Funduszu recyklingu - więcej >>

19.06.2006
Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Człowiek starszy w społeczeństwie i kulturze europejskiej" zorganizowanej z okazji Jubileuszu 30-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wrocławiu - więcej >>

17.06.2006
Udział w czwartej edycji akcji DLA ŻYCIA propagującej ideę honorowego krwiodawstwa. Miejsce spotkania: wrocławski Rynek. W konkursie dla krwiodawców, Poseł Lidiia Geringer de Oedenberg ufundowała główną nagrodę w postaci czterodniowego wyjazdu do Parlamentu Europejskiego. Laureatem tej nagrody został Pan Tomasz Krymski z Wrocławia - więcej >>

17.06.2006
Spotkanie z mieszkańcami Bierutowa - więcej >>

17.06.2006
Otwarcie Biura Informacyjnego w Bierutowie - więcej >>

15.06.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Korea Północna: Naruszanie praw człowieka" - więcej >>

14.06.2006
Organizacja wizyty parlamentarnej dla studentów Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UWr w siedzibie PE w Strasburgu.

13-16.06.2006
Organizacja XI wizyty parlamentarnej w siedzibie PE w Strasburgu - więcej >>

13.06.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Strategia ramowa na rzecz niedyskryminacji i równych szans dla wszystkich" - więcej >>

13.06.2006
Organizacja wizyty parlamentarnej dla Szkolnego Klubu Europejskiego EMU ze Zgorzelca w siedzibie PE w Strasburgu.

12.06.2006
Spotkanie z Dyrekcją oraz z uczniami V Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu w ramach cyklu spotkań "Dolnoślązacy w Europarlamencie".

10.06.2006
Wizyta w BOT Elektrownia Turów S.A. oraz oraz BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A. - więcej >>

10.06.2006
Oficjalne otwarcie Biura Informacyjnego w Bogatyni oraz spotkanie z władzami samorządowymi Miasta i Gminy Bogatynia - więcej >>

10.06.2006
Spotkanie z mieszkańcami i uczniami szkół Miasta i Gminy Bogatynia - więcej >>

08.06.2006
Wywiad dla francuskiego radia Radio France w ramach programu kulturalnego France Culture poświęconego m.in. aktualnościom politycznym w Europie.
Udział w panelu dyskusyjnym z publicystą Gazety Wyborczej - Romanem Graczykiem na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce.

06.06.2006
Interpelacja - Zapytanie ustne wymagające debaty dotyczące "Potępienia reżimu Franco w siedemdziesiątą rocznicę przewrotu stanu dokonanego przez Franco" - więcej >>

02-05.06.2006
Udział w wyjazdowej grupie roboczej PES z ramienia Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego na Maderze (Portugalia). Delegacja miała na celu zapoznanie posłów Komisji Rozwoju Regionalnego ze specyfiką problemów regionów zamorskich UE. Madera jest znakomitym przykładem umiejętnego wykorzystania unijnych funduszy do stworzenia imponującej infrastruktury drogowej i rozwoju gospodarczego w trudnych skalistych warunkach wyspy. Pomimo niesprzyjających warunków rzeźby terenu na Maderze wybudowano port oraz lotnisko na oceanie, dzięki którym bardzo dobrze rozwinęła się turystyka. Delegacja PES Parlamentu Europejskiego brała udział w spotkaniach z lokalnymi władzami, rządem, parlamentem narodowym, ze stowarzyszeniami, związkami zawodowymi, uniwersytetem oraz publicznymi i prywatnymi partnerami projektów rozwoju regionalnego - więcej >>

01.06.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Brukseli "Równość szans i równe traktowanie kobiet i mężczyzn w sprawach zatrudnienia i pracy" - więcej >>

31.05.-02.06.2006
Organizacja Kongresu Europejskiej Federacji Producentów Porcelany Stołowej i Ceramiki Ozdobnej (F.E.P.F) zrzeszonych w Cerame - Unie. Podczas wizyty na Dolnym Śląsku odbyło się spotkanie z władzami Miasta Bolesławiec oraz z lokalnymi producentami ceramiki. Przedstawiciele F.E.P.F odwiedzili również Zakłady Ceramiki w Bolesławcu oraz Fabrykę Porcelany Stołowej "Karolina" w Jaworzynie Śląskiej - więcej >>

31.05.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Brukseli "Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych" - więcej >>

31.05.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Brukseli "Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (2008)" - więcej >>

29-30.05.2006
Udział w oficjalnej delegacji Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego w Atenach. Podczas pierwszego dnia delegacji posłowie z Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia PE uczestniczyli w licznych spotkaniach z organizacjami kobiecymi i stowarzyszeniami na temat imigracji i "współczesnego niewolnictwa". Organizacje kobiece uczestniczące w spotkaniach z posłami Parlamentu Europejskiego: Europejskie Lobby Kobiece - oddział w Grecji, Unia Kobiet Greckich (EGE), Federacja Kobiet Greckich (OGE), Grecka Liga Praw Kobiet, Centrum badań i Akcja na rzecz pokoju (KEDE) i inne. Drugiego dnia odbyło się wspólne posiedzenie w Parlamencie greckim w sejmie i senacie oraz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych na temat równouprawnienia i praw kobiet w Grecji. Na zakończenie delegacji odbyła się konferencja prasowa - więcej >>

27.05.2006
Udział w międzynarodowym seminarium "Europa bez granic - historia i perspektywy" zorganizowanym przez Komitet Europejski w Wałbrzychu w ramach współpracy z Domami Europy w Niemczech, Francji i Austrii - więcej >>

27.05.2006
Spotkanie z samorządowcami powiatu kłodzkiego w Auli Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku - więcej >>

27.05.2006
Spotkanie w Auli Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku z młodzieżą i mieszkańcami Kłodzka oraz z grupami przyjezdnymi z Lądka Zdroju, Stronia Śl. i Polanicy Zdrój - więcej >>

27.05.2006
Otwarcie Biura Informacyjnego w Kłodzku - więcej >>

25.05.2006
Spotkanie z mieszkańcami Kedzierzyna - Koźla oraz członkami partii i organizacji lewicowych. Spotkanie prowadził Prezydent Miasta - Pan Wiesław Fąfara - więcej >>

25.05.2006
Udział w uroczystej sesji Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z udziałem przedstawicieli władz lokalnych - więcej >>

25.05.2006
Spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego - Panią Ewą Rurynkiewicz. Miejsce spotkania: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

25.05.2006
Spotkanie ze studentami Uniwersytetu Opolskiego i mieszkańcami Opola w ramach konferencji z cyklu: "Mężowie Stanu i Wielcy Politycy". Miejsce spotkania: Uniwersytet Opolski, Instytut Historii - więcej >>

18.05.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Klęski żywiołowe: aspekty związane z rolnictwem - Klęski żywiołowe: aspekty związane z rozwojem regionalnym - Klęski żywiołowe: aspekty związane z ochroną środowiska - Fundusz Solidarności UE" - więcej >>

18.05.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Sri Lanka" - więcej >>

17.05.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Roczna strategia polityczna Komisji (2007 r.)" - więcej >>

16.05.2006
Podczas sesji plenarnej w Strasburgu wywiad dla holenderskiej stacji telewizyjnej TeleacNOT do programu edukacyjnego publicznej telewizji Nederland 2 na temat pracy parlamentarnej i bieżących prac PE.

13.05.2006
Spotkanie otwarte z mieszkańcami Oławy i Jelcza-Laskowice oraz wręczenie nagród (zaproszenie do wzięcia udziału w 4-dniowej wizycie do Parlamentu Europejskiego) laureatom konkursu "Co wiesz o Unii Europejskiej" - Karolinie Olejniczenko oraz Bartoszowi Curyk. Konkurs został zorganizowany przez Gazetę Powiatową oraz Biuro Informacyjne Lidii Geringer de Oedenberg w Jelczu Laskowicach - więcej >>

13.05.2006
Konferencja prasowa w Biurze Poselskim we Wrocławiu na temat nowych inicjatyw polityki regionalnej Jaspers, Jeremie, Jessica w ramach budżetu 2007-2013 oraz prezentacja 4 numeru Informatora "Nasz Głos w Europie" poświęconego prawom obywateli we Wspólnocie Europejskiej - więcej >>

12.05.2006
Udział w międzynarodowej konferencji "Stosunki ekonomiczne w rozszerzonej Unii Europejskiej" zorganizowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, oddział we Wrocławiu. Temat wystąpienia: "Nowe instrumenty polityki regionalnej jako remedium dla absorbcji funduszy strukturalnych" - więcej >>

26.04.2006
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008) - tekst opinii >>

01-04.05.2006
Organizacja X wizyty parlamentarnej w siedzibie PE w Brukseli - więcej >>

26.04.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Brukseli "Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych" - więcej >>

13.04.2006
Spotkanie z przedstawicielami Loży Dolnośląskiej BCC na temat inicjatyw "3xJ" mających ułatwić państwom członkowskim UE (objętych nowym celem spójności na lata 2007-2013) absorpcję Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności - więcej >>

13.04.2006
Konferencja prasowa zorganizowana przez SLD - Klub Radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z udziałem Posłów do Parlamentu Europejskiego z Grupy Politycznej PSE Lidii Geringer de Oedenberg oraz Józefa Piniora. Tematyka konferencji - "Dwa lata Dolnego Śląska w Unii Europejskiej" - więcej >>

13.04.2006
Seminarium "Dwa lata Dolnego Śląska w Unii Europejskiej" zorganizowane przez Klub Radnych SLD Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Rady Dolnośląskiej SLD - więcej >>

13.04.2006
Spotkanie z asystentami Biur Poselskich i Informacyjnych z terenu Dolnego Śląska i Opola podsumowujące pracę w I kwartale 2006 oraz ustalenie planu pracy w II i III kwartale 2006 - więcej >>

10.04.2006
Spotkanie z uczniami klas II i III Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół nr 18 we Wrocławiu - więcej >>

08.04.2006
Spotkanie otwarte z mieszkańcami Świdnicy w siedzibie Rady Powiatowej SLD - więcej >>

08.04.2006
Spotkanie z kierownictwem Rady Powiatowej SLD w Świdnicy - więcej >>

08.04.2006
Spotkanie otwarte z mieszkańcami Wałbrzycha w sali Ośrodka Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" - więcej >>

08.04.2006
Spotkanie w Wałbrzychu ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości - więcej >>

07.04.2006
Spotkanie z członkami Rady Dzielnicowej SLD Wrocław-Fabryczna w Okręgowym Klubie Oficerskim we Wrocławiu - więcej >>

06.04.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Skuteczność pomocy i korupcja w krajach rozwijających się" - więcej >>

05.04.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Wyniki Rady Europejskiej - Strategia lizbońska" - więcej >>

03.04.2006
Udział w uroczystej XXXV sesji Rady Gminy Oleśnica na zaproszenie Pana Andrzeja Proszkowskiego - Wójta Gminy Oleśnica. Temat wiodący sesji: "Gmina bliżej Europy - rolnicy dalej" - więcej >>

01.04.2006
Spotkanie z mieszkańcami gminy Przeworno w sali Urzędu Gminy Przeworno - więcej >>

01.04.2006
Spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelinie oraz z Klubem Weteranów Pracy w sali Urzędu Miasta i Gminy Strzelin - więcej >>

01.04.2006
Spotkanie z młodzieżą Stowarzyszenia "Europolscy", Koła Młodych SLD oraz z uczniami szkół ponadgimnazjalnych w Społecznym Biurze Informacyjnym w Strzelinie - więcej >>

31.03.2006
Patronat oraz wystąpienie podczas ogólnopolskiej konferencji we Wrocławiu na temat: "Zwiększenie udziału kobiet w obszarach decyzyjnych poprzez osiąganie samodzielności ekonomicznej i politycznej" zorganizowanej przez Radę Krajową Demokratycznej Unii Kobiet - więcej >>

23.03.2006
Zapytanie ustne na sesję pytań podczas sesji częściowej w kwietniu 2006 r. dotyczące Inicjatyw Jaspers, Jeremy i Jessica - więcej >>

22.03.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Brukseli "Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych" - więcej >>

20-24.03.2006
Organizacja IX wizyty parlamentarnej w siedzibie PE w Brukseli - więcej >>

20.03.2006
Spotkanie z uczniami klas o profilu dziennikarskim w XIII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu przy ulicy Hauke-Bosaka 35 - więcej >>

18.03.2006
Wykład dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na temat: "Perspektywy rozwoju Polski w kontekście poszerzającej się Unii Europejskiej" - więcej >>

18.03.2006
Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głogowie oraz dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - oddział w Głogowie. Tematem spotkania była "Edukacja i rozwój czyli programy Unii Europejskiej dla obywateli w każdym wieku" - więcej >>

18.03.2006
Debata z mieszkańcami Głogowa na temat: "Miejsce Lewicy na scenie politycznej". W debacie udział także wzięli: Jerzy Szmajdziński (SLD), Marek Borowski ( SDPL) oraz Waldemar Witkowski (UP). Spotkanie zorganizowała Rada Powiatowa SLD, a odbyło się w Sali Konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie - więcej >>

18.03.2006
Wykład dla studentów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu - filia w Głogowie. Spotkanie odbyło się w Sali Rajców Miejskich w Głogowie - więcej >>

16.03.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Wspólnotowy program działań (2007-2013) - aspekt zdrowotny" - więcej >>

16.03.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Prawa człowieka w Mołdawii, a w szczególności w Naddniestrzu" - więcej >>

15.03.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "62. sesja Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych" - więcej >>

14.03.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet" - więcej >>

11.03.2006
Otwarcie Biura Informacyjnego w Brzegu - więcej >>

11.03.2006
Udział w uroczystości w Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu z okazji obchodów II rocznicy nadania szkole imienia Unii Europejskiej. Podczas spotkania wręczono zaproszenia do wzięcia udziału w wizycie do Parlamentu Europejskiego laureatkom szkolnego konkursu z wiedzy o Unii Europejskiej - Karolinie Sieler oraz Patrycji Mikołajczyk. Przekazano także na ręce Pana Dyrektora upominek w postaci multimedialnego kursu do nauki języka niemieckiego dla całej społeczności Gimnazjum - więcej >>

28.02.2006
Przemówienie podczas konferencji "Multilingualism and Culture in regional development. Future prospects of the new EU programmes for culture and education" organizowanej w Komitecie Regionów przez trzy partnerskie regiony - Dolnego Ślaska, Styrii i La Vienne. Temat przemówienia: "Działania Parlamentu Europejskiego na rzecz kultury i edukacji jako czynnika rozwoju regionalnego".

16.02.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Sytuacja w Srilance" - więcej >>

14.02.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Klauzula dotycząca praw człowieka i demokracji w umowach UE" - więcej >>

14.02.2006
Spotkanie z polską delegacją uczestniczącą w demonstracji przeciw dyrektywie Bolkensteina o liberalizacji rynku usług w Unii Europejskiej przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Organizatorem demonstracji była Europejska Federacja Związków Zawodowych ETUC.

10.02.2006
Spotkanie z członkami Rady Miejskiej SLD we Wrocławiu zorganizowane przez Przewodniczącego - Pana Jarosława Drobnika w siedzibie SLD we Wrocławiu przy ul. Matejki - więcej >>

09.02.2006
Zapytanie ustne na sesję pytań podczas sesji częściowej w marcu 2006 r. dotyczące otwarcia rynków pracy - więcej >>

04.02.2006
Spotkanie w Ratuszu w Jeleniej Górze w którym uczestniczyli: Prezydent Jeleniej Góry - Pan Józef Kusiak, przedstawiciele Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, członkowie SLD z subregionu jeleniogórskiego, przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych, członkowie Niezależnej Inicjatywy Europejskiej NIE jak również przedstawiciele Komitetu Ochrony Praw Dziecka oraz Szkolnych Klubów Europejskich - więcej >>

04.02.2006
Wykład w Kolegium Karkonoskim dla słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze - więcej >>

04.02.2006
Konferencja prasowa w Biurze Poselskim w Jeleniej Górze.

03.02.2006
Spotkanie z Przewodniczącymi Kół SLD dzielnicy Wrocław-Krzyki na zaproszenie Przewodniczącego Rady Dzielnicowej Wrocław-Krzyki Pana Ryszarda Czerwińskiego - więcej >>

01.02.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Brukseli "Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych" - więcej >>

01.02.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Brukseli "Zwalczanie przemocy wobec kobiet" - więcej >>

31.01.2006
Wywiad dla szwajcarskiego radia "Lausanne" na temat "Przyszłość Unii Europejskiej i losy traktatu konstytucyjnego".

31.01.2006
Udział w prezentacji kandydatury Europy-Miasta Gorlitz/Zgorzelec pretendującego do miana Europejskiej Stolicy Kultury 2010 w przedstawicielstwie Landu Saksonia w Brukseli na zaproszenie Premiera Saksonii Profesora Georga Milbradta z udziałem Burmistrza Zgorzelca Pana Mirosława Fiedorowicza, Starosty Zgorzeleckiago Pana Andrzeja Tyca oraz Nadburmitrza Miasta Gorlitz Prof. dr. Rolfa Karbauma.

19.01.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Przyszłość Strategii Lizbońskiej z punktu widzenia równouprawnienia płci" - więcej >>

19.01.2006
Wystąpienie podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu "Kambodża: Represje polityczne" - więcej >>

15.01.2006
Udział w Sesji Dolnośląskiego Parlamentu Dzieci i Młodzieży która odbyła się w Ośrodku Dzieci Niewidomych przy ulicy Kamiennogórskiej we Wrocławiu - więcej >>

źródło: informacja własna

 
webmaster: Jerzy Lamprecht strona startowa: www.lgeringer.pl ^