kontakt e-mail 

NAWIGACJA
O MNIE
UE
KONTAKT
ARCHIWUM
 

 

Komentarz Lidii Geringer de Oedenberg dot. głosowanego raportu z misji rozpoznawczej na Dolnym Śląsku

17 października 2013 r. - Bruksela. Członkowie Komisji Petycji PE przyjęli dziś treść raportu z misji rozpoznawczej na Dolnym Śląsku w dniach 29-31 maja 2013 r.

Samorządowcy z sześciu gmin: Lubin, Kunice, Ruja, Ścinawa, Miłkowice i Prochowice wysłali w 2010 r. petycję do Parlamentu Europejskiego, po tym jak zignorowano głos lokalnych społeczności przeciwstawiających się rządowym planom budowy największej w Europie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na złożu Legnica. Plany lokalizacji kopalni - w bezpośrednim sąsiedztwie terenów chronionych w ramach programu Natura 2000 i gęsto zaludnionych gmin - spotkały się z ogromnym oporem zarówno mieszkańców tych terenów jak i wielu organizacji pozarządowych.

Mimo rezultatów prawomocnego referendum i jednoznacznego sprzeciwu społeczeństwa wobec projektu budowy megaodkrywki - rząd przyjął pod koniec 2011 r. plany zakładające w przyszłości wydobycie węgla w okolicach Legnicy, zamrażające tamże jakiekolwiek inwestycje niezwiązane z energetyką węglową.

Warto podkreślić, iż wizyta Komisji Petycji na Dolnym Śląsku pozwoliła po raz pierwszy na spotkanie petycjonariuszy z polskimi władzami, a głos tych pierwszych został wreszcie wysłuchany.

Projekt raportu Komisji sporządzony po wizycie w Polsce - zawiera szereg niekorzystnych dla polskich władz państwowych ustaleń oraz rekomendacji, oparty na niepodważalnych faktach jakie członkowie Komisji Petycji mieli okazję zobaczyć w Polsce, osobiście wizytując zagrożone tereny i spotykając się z ich mieszkańcami.

W mojej ocenie rekomendacje zawarte w raporcie w pełni potwierdzają zarzuty postawione polskim władzom w petycji z 2010 r.

Komisja Petycji w swojej podstawowej konkluzji wzywa polski rząd do wzięcia pod uwagę wyników referendum zorganizowanego 27 września 2009 r. w sześciu ww. gminach w Polsce i w tym kontekście, do ponownego rozpatrzenia decyzji w sprawie ochrony złóż węgla brunatnego!

Pragnę przypomnieć, iż wówczas w prawomocnym referendum 95% mieszkańców sześciu gmin jednocześnie opowiedziało się przeciw odkrywce, głosując na Nie. Było to jedyne na taką skalę udane tzn. ważne i wiążące referendum lokalne w historii wolnej Polski! Jego wynik musi zostać uznany i wdrożony w życie.

Ponadto, Komisja Petycji zwraca słusznie uwagę na to, iż środki ostrożności i profilaktyka są częścią głównych zasad rozwoju polityki ochrony środowiska w UE, wzywając polskie władze do zapewnienia, że wszelkie decyzje dotyczące poszukiwania i wykorzystywanie źródeł energii są podejmowane z uwzględnieniem potrzeby zachowania i poprawy stanu środowiska, zgodnie z art.194 (1) traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


źródło: informacja własna

 
webmaster: Spółdzielnia Socjalna Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności Polityka prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. ^